Vo vzduchu je cítiť rezignáciu, nechuť, je počuť frfľanie a ochkanie. Ľudia vravia „načo sa zaujímať o verejné dianie, načo sledovať politikov, načo ísť voliť, aj tak všetci kradnú. Politici sú zbojníci, čerti, olúpia nás aj o to posledné.“ A viete čo? ÁNO. POLITICI NÁS VŠETKÝCH BUDÚ OKRÁDAŤ, BUDÚ BEZOHĽADNE ŠLIAPAŤ PO NAJSLABŠÍCH. Viete prečo?

 1. Preto, lebo nevolíme.
  Mudrovať v krčme naozaj nestačí. V krčme vznikajú výborné nápady, ale spraviť reálnu zmenu spoza krígľa piva sa nedá. Treba sa zdvihnúť. A ASPOŇ ÍSŤ VOLIŤ (naozaj zodpovedné je ísť voliť a napríklad pozametať lístie na chodníku, ktorý nám možno nepatrí, ale chodíme po ňom každý deň).
 2. Preto, lebo sa nepozeráme na to, koho volíme.
  Je krásne uveriť tomu, čo všetko bude zadarmo. Je krásne uveriť tomu, že niekto urobí niečo za nás. Že niekto niečo zaistí. Ale je to klam. POZERAJME SA NA REÁLNOSŤ PONÚKANÝCH RIEŠENÍ, VEĎ SME UŽ SKÚSENÍ.
 3. Preto, lebo hľadáme anjelov.
  Nie, žiadny z kandidátov nebude svätec, nebude druhou Matkou Terezou. Ale aspoň jeden z nich môže urobiť MINIMÁLNE JEDNU DOBRÚ VEC A TOHO TREBA ÍSŤ KRÚŽKOVAŤ. A nie len to. Pozerajme mu na prsty, zisťujme si, či a čo robí. Médiá nie sú vševedúce a často majú úplne iné záujmy ako my. Overujme si veci, ale nie systémom „jedna pani povedala.“
 4. Preto, lebo počúvame na nenávisť, nie na dobro.
  Baví nás obviňovať, nadávať, ukazovať prstom na iných. Radi počujeme, že za naše životy sú zodpovední iní. A keď týchto zlých odstrihneme, vyvezieme, odstránime, bude tu raj. Skutočné riešenia v skutočnosti tvoria, budujú, spájajú ľudí v prospech dobrej veci. NEROZDEĽUJÚ ĽUDÍ, aj keď to nie je tá najľahšia cesta.
 5. Preto, lebo od politikov očakávame, že budú zodpovední, a my už byť nemusíme.
  Odvykli sme si byť zodpovední sami za seba. Za svoje rodiny, za svoje okolie, dom, ulicu, obec. Očakávame, že nám politici zabezpečia komfort a blahobyt. POLITICI TO MÔŽU SPRAVIŤ, ALE ICH ZVOLENÍM VO VOĽBÁCH NAŠA ZODPOVEDNOSŤ NEKONČÍ.

Vnímame, že mnohí ľudia sú skutočne bezmocní, závislí na pomoci. Nedokážu sa postaviť a vykročiť za zmenou. Seniori, mamičky, mladé rodiny, ľudia, ktorí chcú pracovať a nemôžu – tým všetkým dokážu dobré zmeny v politike veľmi pomôcť!

My ostatní sme však akosi zabudli na to, že naši starí rodičia svojpomocne a tvrdo pracovali preto, aby sa ich vnuci a vnučky mali lepšie. Robili od svitu do mrku, dreli, a starali sa o seba navzájom 24 hodín denne. Nie, život nebýval taký ako dnes – bol ťažký a často krutý. Dnes sa máme lepšie, ale Slovensko neprekvitá bohatstvom. VSTAŇME SPOZA STOLA, ZAČNIME ZMENOU VO SVOJEJ ULICI, RODINE A OBCI. Táto zmena nebude ľahká, bez prekážok, ale bude reálnou zmenou kvality nášho života a života našich blízkych a susedov. Na politikov treba klásť reálne požiadavky. Nečakať, čo spravia za nás. Treba im dávať úlohy a pýtať sa, ako ich realizujú. Ako nám môžu pomôcť v našej vlastnej snahe žiť spokojný život.