PhDr. Valéria Eľková je starostkou v Markovciach (Košický kraj, okres
Michalovce) už štyri volebné obdobia. Aj tentoraz uvažovala o nezávislej
kandidatúre, ale filozofia a programové tézy strany DOMA DOBRE ju oslovili
natoľko, že sa rozhodla kandidovať pod jej krídlami. Domnieva sa, že je načase
naozaj urobiť všetko pre to, aby sa každý doma, vo svojej obci cítil čo najlepšie.
A to by rada počula od 600 Rómov žijúcich v obci. Aby jednoducho
konštatovali, že doma – v Markovciach je dobre.

V Markovciach niet Rómskeho problému

Takmer 80 percent občanov Markoviec s 901 obyvateľmi je Rómskeho pôvodu.
Preto im Valéria Eľková venuje najviac svojho pracovného aj mimopracovného
času. Doterajšie roky na starostovskom poste ju naučili, že dôležité je ľudí
počúvať a až potom konať v ich prospech. A ľudia potom rozumejú aj slovám
starostky, ktorá im vysvetľuje, že bez vzdelania sa ich deti nebudú môcť v 21.
storočí uplatniť v živote. Rómovia si jej slová vzali k srdcu a výsledok? Deti
radi chodia do školy a poctivo sa učia. Pred rokom otvorili v obci novú
kontajnerovú málotriednu školu, do ktorej chodí v ročníkoch 1 – 4 celkom 90
detí a materská škola nepostačuje. Detí od troch do šesť rokov je v obci 60 a do
materskej školy sa doslova zmestí len 15 detí. Aj preto je na programe dňa
projekt novej materskej školy. „Všetko je o prístupe k Rómom. Ako sa k nim
správame, tak sa oni správajú k nám. Lebo každému sa všetko vráti,“ zhŕňa
svoje skúsenosti Valéria Eľková. Vzájomný rešpekt je to, na čo vsadila.
V ďalšom volebnom období by chcela dokončiť začaté projekty. Patrí k nim
nová materská škola, multifunkčné ihrisko, rómske hliadky a mnohé ďalšie.