Na starostku v Stretave (okres Michalovce, Košický kraj) kandiduje Angelika
Selepková
, členka strany DOMA DOBRE. Mladá a životaschopná farmárka,
ktorá vie, že poľnohospodársky podnikateľ je pre obec užitočný najmä vtedy, ak
dokáže urobiť aj niečo navyše.

Stretava má svoje tradície a nadané deti

V tejto neveľkej obci v srdci Zemplína (v Stretave žije 688 obyvateľov) má
Angelika Selepková 8 rokov s manželom farmu, ktorá je často centrom rôznych
podujatí. Raz sa tam stretnú deti s požiarnikmi a záchranármi, potom tínedžeri
na opekačke a pri diskotéke a starší občania zase na podujatí „Vďakyvzdanie za
úrodu“. A tak spokojní a nadšení návštevníci farmy navrhli farmárke, aby
kandidovala na starostku. Obec podľa nich potrebuje na čele čestného človeka,
reprezentatívneho, ktorý jednoducho dokáže niečo pre obec urobiť aj sa s ľuďmi
porozprávať a pochopiť ich.
Ako starostka chce podchytiť nadané deti, ktorých je v obci veľa, oživiť činnosť
folklórneho súboru Stretavčan, organizovať viac podujatí pre tínedžerov, aby
netrávili voľný čas mimo obce, kedy majú ich rodičia strach z  toho, v akej
spoločnosti sa pohybujú. Podľa nej však treba pomôcť aj starším ľuďom, ktorí
často nevychádzajú ani za vráta svojich domov. Potrebujú psychickú aj fyzickú
pomoc. Jednoducho chce, aby sa každý Stretavčan doma v obci cítil dobre
a našiel aj uplatnenie svojej záľuby. Angelika Selepková tvrdí: „Obec pôsobí
smutne. Chcem prispieť k tomu, aby tu bolo príjemne a veselo, aby sa ľudia
začali usmievať. Veľa treba zmeniť.“