Ľuďom, ktorí pracujú v poľnohospodárskom odvetví nie je ľahostajné sústavné znižovanie potravinovej sebestačnosti. Jedným z nich je aj Ing. Juraj Kandera (35), ktorý sa profesionálne venuje poľnohospodárstvu ako zástupca firmy vyrábajúcej poľnohospodársku techniku. Je členom strany DOMA DOBRE a opätovne kandiduje na poslanca obecného zastupiteľstva v Partizánskej Ľupči (Žilinský kraj, okres Liptovský Mikuláš).

Partizánska Ľupča pre mladé rodiny

Juraj Kandera získal v končiacom sa volebnom období cenné skúsenosti v obecnom zastupiteľstve malebnej dedinky ležiacej medzi Liptovskou Marou a termálnych kúpalísk v Bešeňovej. „Poslanecká činnosť ma utvrdzuje v tom, že dobre riadiť obec alebo firmu musí prinášať osoh všetkým.“ Premenené na dobré to znamená, že len prísna kontrola nákladov, resp. výdavkov umožňuje i dlhodobejšie plánovanie. Tak sa do plánov rozvoja dostanú aj zaujímavé investičné zámery. Má dobrý pocit z toho, že sa v obci podarilo rozšíriť kamerový systém a zaviesť pravidelné brigády pri čistení potoka Ľupčianka. Je presvedčený, že každý, ale najmä mladý človek by sa mal aspoň trochu zaujímať o dianie vo svojom meste – obci kde žije a priznáva sa: „Patrím medzi ľudí, ktorým to určite nie je ľahostajné. Ako poslanec môžem dianie nielen sledovať ale aj ovplyvňovať.“
Obec trápi tzv. vnútorná zadlženosť v podobe nevybudovanej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd a konštatuje: „Je to balvan, ktorý nás určite neminie a musíme spoločne hľadať zdroje na budovanie kanalizácie a infraštruktúry.“ V novom poslaneckom období by chcel prispieť k dobudovaniu infraštruktúry a vyčleneniu nových stavebných pozemkov pre mladé rodiny. Podľa neho je prioritou i občianska vybavenosť pre ostatných obyvateľov, aby mohli konštatovať, že doma – v obci sa žije dobre.