Na primátorku kultúrneho a s hlbokými tradíciami pretkaného mesta Trnava kandiduje s podporou strany DOMA DOBRE aj nezávislá kandidátka PhDr. Vanesa Šteinerová. S komunálnou sférou prichádza do kontaktu v rámci svojho profesionálneho zamerania už takmer dve desaťročia, venuje sa totiž regionálnemu rozvoju.

Trnava s kvalitnými sociálnymi službami

Vanesa Šteinerová stála ako expert pri zostavovaní plánov sociálno-ekonomického rozvoja mesta, rozvoja cestovného ruchu aj iných rozvojových projektov či pri tvorbe regionálnej legislatívy. Doteraz externe spolupracuje s mestskými odborníkmi a vysvetľuje: „Mám nošu poznatkov a skúseností. Tie chcem zúročiť pri riadení mesta, v ktorom sa zabúda na obyčajného človeka. Nemožno sa na všetko pozerať len cez peniaze a majetky. Človek nie je druhoradý. Práve ľudia by mali byť viac v zornom oku primátora, poslancov. Všetkých, ktorí pôsobia v komunálnej politike.“

Jej predstava o riadení mesta vychádza z troch grošov – rozprávky Pavla Dobšinského. Tvrdí, že žijeme z jedného – to sú investície do oblasti školstva a dopravy. Jeden, tak ako v tej rozprávke, treba odovzdať potomkom – teda investovať do životného prostredia a jeden treba vrátiť tým, čo nás vychovali – teda do sociálnej oblasti. V tejto súvislosti Vanesa Šteinerová zdôrazňuje: „Sociálna oblasť je v Trnave poddimenzovaná. Chýbajú seniorské zariadenia, ktoré ak sa nezačnú okamžite budovať tak možno o 8 rokov budeme mať z dôchodcov bezdomovcov. Keďže nám pribúdajú dôchodcovia so špecifickými ochoreniami aj psychiatrickými problémami, potrebujeme aj špecializované seniorské zariadenia s určitou obmedzenou kapacitou.“

Rozhodla sa mať pod krídlami najmä slabých, chorých, unavených, ľudí v hraničných situáciách a deti. Podporu strany DOMA DOBRE prijala preto, lebo sa stotožnila s jej hlavnou myšlienkou – Vrátiť ľuďom krajinu, v ktorej žijú. Aby v nej mal človek pocit, že ho nikto neposúva na druhú koľaj len preto, že je starý alebo chorý. „Mesto je ako rodina,“ vraví Vanesa Šteinerová a dodáva: „Nie priority, ale potreby každého z jej členov sú na prvom mieste. A to by bolo mojou hybnou pákou pri riadení mesta.“ A verí, že sa to dá aj čestným predvolebným súbojom. Ale ako už na vlastnej koži pocítila, nediskriminovať kandidátov na post primátora nie je vlastné všetkým ľuďom zasahujúcim do kampane v najstaršom slovenskom meste.