Pod krídlami strany DOMA DOBRE kandiduje na starostu v obci Veľký Grob (Trnavský kraj, okres Galanta) Ing. Tibor Bruckmayer (65). Celý svoj profesionálny život riadil ekonomiku na rôznych pozíciách. Svoje skúsenosti chce zúročiť na poste starostu v obci, známej svojimi výšivkami a krojmi, ktorá leží medzi Trnavskou pahorkatinou a Podunajskou rovinou.

Veľký Grob s rozumným financovaním všetkých aktivít

Tibor Bruckmayer najviac rozumie financiám. Ako ekonóm vystriedal viacero pozícií a pričuchol aj k poľnohospodárstvu. Aj keď priamo nepôsobil v komunálnej politike, poznatky o nej získal ako spolupracovník Slovenského centra obstarávania. Táto nezávislá organizácia, ktorú založili obce a mestá mala šetriť ich financie a znižovať náklady v prostredí verejnej správy. „Pre mestá a obce sme pripravovali verejné obstarávania, obchodné verejné súťaže a elektronické aukcie, čím sme im umožnili znížiť náklady pri kúpe tovarov a služieb od dodávateľov niekedy aj o 20 až 30%,“ vysvetľuje Tibor Bruckmayer. Domnieva sa, že práve tieto skúsenosti a poznatky dokáže zužitkovať na poste starostu a vie získať aj dodatočné zdroje na rôzne obecné aktivity. Keďže chce prispieť k tomu, aby sa krajina vrátila ľuďom, podporuje potravinovú sebestačnosť a ochranu životného prostredia, súputnikov svojho presvedčenia našiel v strane DOMA DOBRE a rozhodol sa za ňu zabojovať o post starostu. Je presvedčený, že tak umožní vybudovať bezpečné prechody pre chodcov, zberný dvor druhotných surovín, sociálny podnik služieb a dokončiť kanalizáciu. Trápia ho rozbité cesty a chodníky. Má predstavu ako zabezpečiť financovanie a opravu komunikácií tak, aby boli ľudia v obci spokojní. Pozornosť by chcel venovať aj mládeži, rozvoju športu, seniorom a sociálnym službám.