Aká je naša budúcnosť? Čo myslíte?

Demografi, politici a úradníci zalamujú rukami, že sa na Slovensku rodí stále menej detí. Populácia nám starne, seniorov pribúda. Logika súčasného sociálneho systému s tým nepočíta, nikto s kompetentných nevie, ako naložiť s takým náporom seniorov. Rovnako však nikto nevie, ako ľuďom na rozhodujúcich miestach otvoriť oči, aby videli, kde je skutočný problém. Prečo sa rodí stále menej detí? Prečo si na to rodiny netrúfajú? Ako sa k tehotným ženám a mladým rodinám správame? Aká je finančná záťaž, ktorú prináša tehotenstvo, narodenie a výchova dieťaťa?

Nečudujem sa mladým ľuďom, že sa neponáhľajú zakladať rodiny. A rodina je predsa základ spoločnosti. Je nevyhnutné pre nich vytvoriť na Slovensku také podmienky, v ktorých sa im dostane vhodného priestoru a materiálneho zabezpečenia. Mať dieťa je nesmierny dar a zároveň veľká zodpovednosť.

Vytvorme teda priestor, do ktorého si rodiny môžu dovoliť priviesť a vychovať viac ako jedno dieťa!

Autor:

Miloš Rybanský

Miloš Rybanský, je generálny sekretár strany DOMA DOBRE. Okresný koordinátor a predseda Miestnej organizácie Trnava. –  Všetky články autora.

Miloš Rybanský - generálny sekretár strany