Ďalším mladým mužom, ktorý našiel svoje miesto na kandidátnej listine strany DOMA DOBRE je Ing. arch. Andrej Barinka (28). Jeho srdcovou záležitosťou je urbanizmus osídlení. Býva v mestskej časti Bratislava –Podunajské Biskupice, kde kandiduje na poslanca miestneho zastupiteľstva.

Podunajské Biskupice bez bariér

Andrej Barinka vyštudoval urbanizmus a profesionálne skúsenosti získava v reálnom živote ako manažér poverený investorom na veľkom rezidenčnom projekte. Svoje rozhodnutie kandidovať pod krídlami strany DOMA DOBRE vysvetľuje takto: „Ciele a stratégia strany sú blízke môjmu srdcu. Samozrejme chcem, aby sa aj mojim pričinením dobre žilo v bratislavskej aglomerácii Podunajské Biskupice.“
Ako poslanec miestneho zastupiteľstva by chcel svoje síce krátkodobé, ale už i bohaté a odborné skúsenosti z urbanizmu venovať územno-plánovacej problematike. Najmä riešeniu verejných priestorov, obstarávaniu územných plánov zóny, riešeniu dopravy aj problematike cyklociest, zasadiť sa o zriadenie „bus“ pruhov, ktoré sú rovnako dôležité a nutné ako cyklocesty. Vidí však, že treba opraviť chodníky, ktoré sú zanedbané a majú ďaleko od bezbariérovosti. Podľa neho sú v tejto mestskej časti oblasti kde je pokoj, ticho. Blízkosť Dunaja prináša prírodu, kde sa dá aj oddýchnuť. Je predsa len čosi, čo občanom chýba, tvrdí Andrej Barinka: „Ľuďom by som tiež chcel zaistiť lepšie verejné priestory, kde by trávili viac času a tešili sa zo vzájomnej blízkosti.“