Člen strany DOMA DOBRE a okresný koordinátor Ing. Barnabáš Kováč (58) je poľnohospodár celým srdcom. Kandiduje na poslanca mestského zastupiteľstva v historickom centre regiónu Malohont, v Rimavskej Sobote (Bansko-Bystrický kraj).

Rimavská Sobota s poľnohospodárskou a potravinárskou produkciou

Barnabáš Kováč je šéfom odbytového družstva, gazduje na 45 hektároch poľnohospodárskej pôdy a robí projekty na čerpanie eurofondov. V komunálnej politike chce zužitkovať zručnosti a skúsenosti, ktoré za celý život získal pri riadení podniku so 700 zamestnancami a z projektovej činnosti. Predovšetkým chce prispieť k vytváraniu nových pracovných miest a pomôcť pri získavaní nenávratných finančných príspevkov z fondov Európskej únie. Jeho túžbou je vytvoriť mestský podnik so zameraním na lesnícku a poľnohospodársku výrobu a vysvetľuje: „Mesto vlastní 1506 hektárov lesa a 500 hektárov ornej pôdy. Ak k tomu prenajme cirkevnú pôdu a pôdu neznámych vlastníkov, vytvorí sa prosperujúci podnik, ktorý by nielen umožnil ľuďom zamestnať sa, ale nezanedbateľný by bol jeho finančný prínos pre mesto.“ Barnabáš Kováč je presvedčený, že podnik by prosperoval a dodáva: „Pôda, na ktorej gazdujem sám bez dotácií prináša zisk. Podnik by nebol na tom horšie.“
Na srdci mu leží aj tzv. Župný dom v meste, ktorý postavili za 15 mesiacov na začiatku minulého storočia, ale už 10 rokov zíva prázdnotou. „Mohol by po rekonštrukcii slúžiť ako administratívne centrum mesta a občania by mali všetko pod jednu strechou,“ vraví odhodlane Brnabáš Kováč. Je toho viac, čo mu leží na srdci. Patrí k tomu napríklad výstavba chodníkov na sídliskách aj rekonštrukcia ciest či doriešenie využívania niektorých budov v meste. Aby si všetci občania mohli povedať, že žijú v živom, čistom a príjemnom meste na juhu stredného Slovenska. V regióne, ktorý sa odjakživa chválil svojou poľnohospodárskou produkciou a spracovaním potravín.