Bezpečnosť potravín

Ak to nie je bezpečné, nie je to jedlo“,

znie názov osvety vypracovanej Organizáciou pre potraviny a poľnohospodárstvo (FAO), týkajúcej sa bezpečnosti potravín. Zároveň rok 2020 vyhlásila OSN za Medzinárodný rok zdravia rastlín. Príznačné, bezpečnosť potravín prirodzene začína u poľnohospodárov a len zdravé rastliny môžu byť pre konzumáciu bezpečné. Ak to tak nie je, potraviny sa stávajú jedom.

Prijímanie potravy je základnou potrebou človeka a bez jej uspokojenia nie je možné prežiť. Poľnohospodári, agronómovia, veterinári a potravinári sú ľudia, ktorých práca nám prežitie umožňuje. Nielen to, iba vďaka nim vieme byť optimálne činní. Hygienikom a kuchárom zase vďačíme za to, že môžeme s dôverou nakupovať a konzumovať potraviny, samozrejme za predpokladu dodržania správnych postupov pri spracovaní primárnych surovín a príprave jedla. Potraviny tiež musia byť skladované v rámci predpísaných pravidiel. Ich bezpečnosť nie je samozrejmosťou a úzko súvisí s kvalitou. Je to mimoriadne zložitý proces, ktorý zamestnáva aj pomerne široký okruh špecialistov a vedeckých pracovníkov.

Napriek spomínanej dôvere pretrvávajú u spotrebiteľov v súvislosti s bezpečnosťou potravín viaceré oprávnené obavy: rezíduá antibiotík a hormónov v mäse, rezíduá pesticídov v múke a pekárenských výrobkoch, najmä v celozrnných, environmentálne polutanty v rybách, mäse, mliečnych výrobkoch, aditíva používané v potravinách alebo nápojoch. Menej známe u konzumentov sú problémy kontaminácie potravín parazitmi, baktériami a vírusmi. To je prípad práve prebiehajúcej pandémie COVID-19, zoonózy, ktorá s vysokou pravdepodobnosťou súvisí s nedostatočne tepelne upravenými potravinami živočíšneho pôvodu. Kontaminované potraviny totiž zodpovedajú za viac ako dvesto druhov ďalších ochorení. Nutné je pripomenúť, že akákoľvek snaha by pri príprave potravín bola zmarená bez použitia nezávadnej vody.

bezpečnosť potravín

Bežný konzument sa pri výbere potravín riadi cenou, dátumom spotreby, prípadne krajinou pôvodu. Ten vzdelanejší sa zaujíma aj o ich bezpečnosť. Dnešný deň, „Svetový deň bezpečnosti potravín“ je ideálnou príležitosťou na vzdelávanie spotrebiteľov v tejto zásadnej oblasti a pripomína, ako úzko je problematika naviazaná na poľnohospodárstvo. Napriek tomu je na Slovensku tento strategický sektor neustále odsúvaný na druhú koľaj.

Autor:

Zuzana Vidová

Mgr. Zuzana Vidová, je aktívnou členkou strany DOMA DOBRE. V zdravotníctve pracuje už od roku 2001 a jej bohaté praktické skúsenosti v tejto oblasti zúročíme aj v politike. –  Všetky články autora.

Mgr. Zuzana Vidová