Na slávnostnom večere TOP AGRO v hoteli Senec, na ktorom sa odovzdávali ocenenia najlepším manažérom v poľnohospodárstve stála medzi ocenenými na pódiu aj celá rodina Martina Sedlačka. Pracovití poľnohospodári, ktorých rodinná Farma VELES – Háj neďaleko Turčianskych Teplíc získala tretie miesto. Za to, že sa o kúsok slovenskej zeme konča Turčianskych Teplíc dobre starajú, finalizujú svoju produkciu a tak prispievajú k tomu, že pridaná hodnota zostáva na vidieku.
Martin Sedlačko s manželkou Michaelou a tromi deťmi vpravo na fotke.