Boh a človek hľadajúci zmysel

„Nič nemôže byť židovskejšieho než tento Ježišov výrok. Podobne hovorí i Jakubov list v Novom zákone: „Viera bez skutkov je mŕtva“. Jasnejšie sa to nedá povedať.“

„Najčastejším slovesom v slovníku Ježiša, ktorého Martin Buber nazýva „centrálnym židom“, je slovko „konať“. Najčastejším podstatným menom je „nebeské kráľovstvo“. Súvislosť je jasná. To druhé je cieľ, to prvé je cesta, prostriedok, ako podporiť Božiu vládu na zemi.“

Tieto hlboké a úctivé slová nezazneli z úst kresťanov. Zazneli v roku 1984 vo Viedni na medziodborovom dialógu o spáse a uzdravení človeka, ktorý viedli autority židovského pôvodu: rakúsky psychiater Viktor E. Frankl a židovský teológ Pinchas Lapide. Dialóg vyšiel v písomnej podobe až v roku 2005.

Človek alebo ľudia, ktorí znesvätili židovský cintorín v Námestove, by si mali túto útlu knižočku prečítať. Nadchádzajúce sviatky Ježišovho narodenia im poskytnú čas a táto kniha im možno vnesie do duše pokoj, ktorý na tom pietnom mieste evidentne nenašli.

Autor:

Zuzana Vidová

Mgr. Zuzana Vidová, je aktívnou členkou strany DOMA DOBRE. V zdravotníctve pracuje už od roku 2001 a jej bohaté praktické skúsenosti v tejto oblasti zúročíme aj v politike. –  Všetky články autora.

Mgr. Zuzana Vidová