Bude mliečna kríza aj počas pandémie?

Pre poľnohospodára býva každý rok niečím odlišný, na to je už zvyknutý. Ale rok 2020 bude taký, akým doteraz nebol žiadny. Stav, v ktorom sa práve nachádzame nedokázal predpovedať žiadny prognostik alebo analytik. A najhoršie na tom je, že nik nedokáže povedať, čo sa v najbližších týždňoch, mesiacoch a možno aj rokoch, skutočne bude diať. Môžeme len odhadovať. Verme však, že to nebudú len samé negatívne a zlé správy.

Bohužiaľ sa skĺbilo naraz priveľa udalostí, ktoré by aj sami o sebe boli dostatočne zásadné. Súčasná pandémia takou určite je. A môže ovplyvniť našu prácu na niekoľko rokov. Verme, že slovenským poľnohospodárom a potravinárom pomôže aspoň v jednej podstatnej veci. Že aj tí najväčší odborní ignoranti pochopia, že potravinová sebestačnosť priamo súvisí s potravinovou bezpečnosťou. A že zvýšenie potravinovej sebestačnosti z mizerných 38% je zásadnou úlohou tejto a ďalších slovenských vlád. Slovenskí občania si zaslúžia mať dostatok vlastných kvalitných a cenovo dostupných potravín.

V nasledujúcich rokoch nemôže byť pre akúkoľvek vládu žiadna iná dôležitejšia výzva. Záporné saldo slovenského agrárneho obchodu pokračuje v lámaní negatívnych rekordov. Niet žiadnych odborných dôvodov sa domnievať, že sa v najbližších rokoch na tejto situácii môže niečo zmeniť. Teda ak marketingovo veľkohubé a odborne prázdne reči politikov zodpovedných za rezort pôdohospodárstva, ako sme boli zvyknutí v posledných ôsmych rokoch, nenahradí objemovo dostatočná a presne smerovaná systémová pomoc poľnohospodárom a potravinárom. Nie len tým, ktorí boli ochotní poslať „twenty“ percent na príslušné účty. Lebo, bohužiaľ, aj toho sme boli pred pár dňami svedkami v priamom prenose.

EÚ pokračuje v tvorbe novej Spoločnej poľnohospodárskej politiky. Marcové dielčie informácie z komisie vzbudzujú skôr zdesenie, ako upokojenie. Dá sa očakávať, že nové „Stratégie“ prinesú aj nové prekvapenia. Také, ktoré sa, ako býva (zlým) zvykom pripravujú v Komisii za zatvorenými dverami. Najnovší neoficiálny návrh stratégie „Farm to Fork“, u nás pracovne nazvanej „Z farmy na stôl“, navrhuje striktné preskúmanie výplaty podpôr viazaných na produkciu v kontexte vysokej produkcie skleníkových plynov zo živočíšnej výroby. Ak si túto informáciu spárujeme s postojom environmentálnej organizácie Greenpeace, ktorá „podporila“ redukciu spotreby mäsa v Európskej Únii o 71 % do konca roku 2030 a o 81 % do konca roku 2050, tak by naše kontrolky mali blikať v najvyššej možnej intenzite. V sekcii venovanej výskumu a inováciám Komisia nadväzuje návrhom zamerať sa v rámci výskumu na vývoj alternatívnych zdrojov bielkovín, či už sa jedná o rastlinné proteíny, morské proteíny, mikrobiálne proteíny či hmyz. Mlieko, ako významný zdroj bielkovín, Komisia nespomína.

mlieko, mliečna krízaeú a mliečna kríza

No a k všetkým týmto udalostiam pribudla u nás ešte jedna podstatná: menovanie novej vlády a nového vedenia rezortu pôdohospodárstva. Napriek tomu, že to vyzerá, že v novom užšom vedení rezortu nebude človek s reálnymi skúsenosťami s poľnohospodárskej výroby, verme, že sa svojej úlohy zhostia zodpovedne. Pretože sa ľahko môže stať, že sektor výroby kravského mlieka sa dostane po dvoch odbytových a cenových krízach v predchádzajúcom krátkom období (v rokoch 2008 a 2015) v rýchlom slede do tretej. Signály o nej z krajín, ktoré sú proexportne zamerané, už prichádzajú. Vo finančnej kondícii a v technologickej vybavenosti, v akej sú slovenské podniky produkujúce mlieko, ju už mnohí nemôžu prežiť. Bude preto veľmi dôležité, aby Programové vyhlásenie vlády v časti venovanej poľnohospodárstvu a potravinárstvu bolo kvalitne vypracované a najmä aj postupne realizované. Poľnohospodárske a potravinárske samosprávne organizácie a zväzy sú pripravené byť novému vedeniu ministerstva maximálne nápomocné. Roboty nás všetkých čaká skutočne veľa.

Autor:

Vladimír Chovan

Ing. Vladimír Chovan, Predseda strany DOMA DOBRE. Je bývalým ministrom pôdohospodárstva a predsedom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, súčasným predsedom Slovenskej holsteinskej asociácie a predsedom Slovenskej jazdeckej federácie. –  Všetky články autora.

Vladimír Chovan predseda strany