Podnikatelia mali v minulom roku už po šiestykrát možnosť hlasovať za Byrokratický nezmysel roka a upriamiť tak pozornosť kompetentných na legislatívne opatrenia, ktoré im zbytočne komplikujú život. Anketu Byrokratický nezmysel roka každoročne vyhlasuje Združenie mladých podnikateľov Slovenska (ZMPS) a jej cieľom je upozorniť kompetentných na zásadné zlepšenie v kvalite prijímanej legislatívy.

„Za šesť rokov existencie ankety Byrokratický nezmysel podnikatelia nominovali takmer 300 absurdít. V tomto ročníku dominovali medzi nomináciami najmä námety súvisiace s elektronizáciou verejnej správy a regulácie rezortu práce a sociálnych vecí,“ konštatoval predseda ZMPS, Ján Solík. O víťaznej absurdite prebehlo v mesiaci december on-line hlasovanie. Byrokratickým nezmyslom roka 2017 je tak povinnosť podnikateľov pýtať si od úradov povolenie, ak chcú svojmu zamestnancovi darovať využiteľný odpad (napríklad drevená paleta, sud, odpad z textílii, atď.). Žiadosť sa podáva spolu s pár dokumentmi a kolkom v hodnote 11 EUR na Okresný úrad.

Byrokratických nezmyslov je celé spektrum, od chronických problémov verejného sektora s papierovačkami, cez zbytočné chodenie podnikateľov na úrady, zbytočné obmedzenia a nariaďovania povinnosti, nefungujúce služby, obmedzovania v podnikaní, atď. Byrokratický nezmysel roka je anticena pre legislatívne opatrenie komplikujúce život podnikateľom. Cieľom je identifikovať nezmyselné byrokratické opatrenia zbytočne zaťažujúce podnikateľov, upriamiť na ne pozornosť kompetentných a odstrániť ich z legislatívy.

Hádam sa časom dozvieme, či budú úradníci po zverejnení výsledkov Byrokratického nezmyslu roka 2017 na nespokojnosť podnikateľov reagovať.

Jozef Pribocký, okresný koordinátor DOMA DOBRE, Košice

Pribocký