Čo vedia analytici o poľnohospodárstve?

Programy politických strán by mali spracovávať odborníci z jednotlivých oblastí. Nie politici. Ale tí, ktorí v danej odbornej oblasti pracujú a problematike sa denno-denne venujú. Tí ktorí s ňou žijú. Máme ich dosť. Pôsobia v odborných komorách, vo zväzoch, v združeniach, v akadémiách, v ústavoch, či v školách. Svoju prax priamo vykonávajú, alebo s ňou majú každodenný styk. Vedia presne čo ich trápi, vedia kde ich tlačí topánka. Poznajú všetky svoje problémy, vedia ktoré kroky treba urobiť ako prvé a ktoré stačí vyriešiť neskôr. Vedia čo je v ich oblasti priorita, vedia tiež čo je nepodstatné. Vedia čo pomôže a vedia, ktorá cesta nikam nepovedie. Nepotrebujú vymýšľať koleso, keď už bolo vymyslené. Preto nie politici, ale odborníci. A tiež preto, lebo nie každý odborník má záujem sa akokoľvek stranícky angažovať. Býva to skôr naopak. A platí to pre všetky odbory a oblasti.

Ak by to u nás takto fungovalo aj v politickej praxi, mohlo by dnes byť Slovensko v úplne inom ekonomickom, hospodárskom aj sociálnom stave. Tvorbe programov a  odborným agendám sa v politických stranách venujú ich členovia. Takí, akých v strane majú. Akosi automaticky sa však podľa svojej strany stávajú priamo aj najlepšími odborníkmi pre danú oblasť. Čo, bohužiaľ, väčšinou pravda nebýva. Len vtedy, ak sa im k tvorbe programov podarí pritiahnuť aj skutočných odborníkov, je šanca, že sa v nich budú nachádzať aj skutočne potrebné a správne riešenia.

Hodnotenie programov politických strán tiež patrí do rúk tých najlepších odborníkov. Tiež aj z organizácií, ktoré v danej oblasti pôsobia. Veď kto iný by mal kvalitu programov posudzovať, ak nie tí, ktorých sa bytostne dotýkajú? U nás sú to však skôr novinári, ktorí rozoberajú politické programy zo všetkých strán a uhlov. Dopytujú sa analytikov a citujú ich komentáre. Ak by medzi analytikmi bola skutočná kvalita, mohlo by to byť dobré. Ale reálne je?

Zo slovenských médií som sa dozvedel, že najlepší program pre poľnohospodárstvo má podľa INESS v programe strana SaS. Nepátral som, či programy politických strán analyzuje ešte niekto iný ako INESS. Ale už táto informácia vzbudila vo mne dostatok pozornosti, záujmu i podozrivosti. Nie že by mi prekážalo, že máme na Slovensku konečne najlepší program pre poľnohospodárstvo. Ale uistenie sa, či je to naozaj pravda.

INESS je v súčasnosti najcitovanejším ekonomickým think tankom v médiách na Slovensku. Think tank je zjednodušene povedané organizácia združujúca expertov a zaoberajúca sa analýzami a politickými odporúčaniami. Hľadám medzi nimi experta z oblasti poľnohospodárstva alebo potravinárstva, ale márne. Ani medzi prioritnými oblasťami záujmu agrárnu problematiku uvedenú nemajú. Tak čítam program SaS. A žasnem. Riešenia SaS presahujú hranice Slovenskej republiky. Už to prvé vlastne vyrieši všetky problémy európskych farmárov. Citujem: „1/ Budeme presadzovať zrušenie všetkých typov dotácií na poľnohospodársku produkciu v celej EÚ“.

Rozmýšľam, či autori tohto programu a analytici z INESS aspoň v základoch tušia, čo sa za touto, svojou skladbou a obsahom pomerne jednoduchou vetou, skrýva.

Dotácie do poľnohospodárstva, potravinárstva, lesníctva, ale čiastočne aj do životného prostredia a regiónov poskytuje EÚ prostredníctvom Spoločnej poľnohospodárskej politiky. Jej nastavenie sa v každom rozpočtovom období mení, ale vždy je zameraná na politické ciele EÚ, ktorými sú napríklad bezpečnosť a dostupnosť potravín, ochrana životného prostredia a ekosystémov, vysledovateľnosť potravín, hospodársky rozvoj regiónov, podpora malých a mladých farmárov a mnohé ďalšie.

Podporu poľnohospodárskej produkcie ukončila EÚ už v roku 2005, keď prijala v rámci rokovaní WTO jednostranný záväzok zastaviť podporu poľnohospodárskej produkcie. Ostatné svetové veľmoci to neurobili, len EÚ. Ako chcú teda SaS a INESS zrušiť „všetky typy dotácií na poľnohospodársku produkciu v celej EÚ“, keď EÚ už dávno poľnohospodársku produkciu nepodporuje? Alebo chcú zrušiť SPP EÚ? Či len jej časť, ktorá je zameraná po podporu poľnohospodárov a potravinárov? Pretože EÚ zaviedla v SPP platby na farmu alebo platby na plochu. V Lisabonskej zmluve je totiž zakotvené právo európskych farmárov na zabezpečenie príjmov. Chcú zrušiť aj túto časť Lisabonskej zmluvy? Vážne?

Európske potraviny sa okrem toho, že nakŕmia našich 500 miliónov obyvateľov vyvážajú do celého sveta. Sú vyrobené podľa prísnych veterinárnych a hygienických noriem. Na svetových trhoch sú vystavené silnému cenovému tlaku od ostatných producentov. A tí sa tlačia aj na európsky trh. Hlavným hráčom v obchode s poľnohospodárskymi komoditami na svetovom trhu sú USA. Majú vytvorený silný podporný systém na ochranu farmárov pred cenovými výkyvmi, nepriaznivým počasím, kalamitami. Vravia tomu riadenie rizík. Ak v EÚ zrušíme podpory poľnohospodárom, dokážu naši výrobcovia odolať cenovému tlaku svetových producentov? Alebo SaS a INESS zrušia dotácie farmárom aj v USA? Vo svetovej veľmoci, v ktorej je výroba ale aj export potravín do celého sveta rovnakou strategickou záležitosťou ako obranná politika? To snáď nie!

Je tu aj druhá možnosť. V Európe budeme vyrábať menej potravín. Budú sa k nám dovážať potraviny z Brazílie, kde výrazne zvyšujú produkciu na miestach vyklčovaných pralesov. Budeme dovážať potraviny aj z ďalších štátov, takých kde nie sú povinné a dodržiavané rovnako prísne ekologické, veterinárne a hygienické štandardy ako v EÚ. Budeme základné potraviny prepravovať cez celý svet, loďami a lietadlami. V čase, keď sa zamýšľame nad uhlíkovými stopami, ich pôsobeniu na životné prostredie a hľadáme cestu k ich neutrálnemu dopadu.

Na prvý pohľad „jednoduché“ programové riešenie SaS vyvoláva množstvo otázok. Položili si ich aj jeho tvorcovia či analytici INESS-u? Zamýšľali sa nad odpoveďami na ne? Ja by som tie odpovede rád počul. A určite nielen ja. Všetci poľnohospodári a potravinári už dlho čakajú na kvalitný a realizovateľný program. Už dlho. Ale je toto skutočne dobrý program? Uskutočniteľný? Za týmto prvým bodom „najlepšieho poľnohospodárskeho programu“ sú samozrejme body ďalšie. Pokračujú za textom: „Kým dôjde v celej EÚ k zrušeniu týchto dotácií, SaS bude:..“ Na všetky ďalšie body poľnohospodárskej časti programu SaS sa dá pozrieť rovnakým spôsobom. Ale to až nabudúce. Bude to stáť za to.

Autor:

Vladimír Chovan

Ing. Vladimír Chovan, Predseda strany DOMA DOBRE. Je bývalým ministrom pôdohospodárstva a predsedom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, súčasným predsedom Slovenskej holsteinskej asociácie a predsedom Slovenskej jazdeckej federácie. –  Všetky články autora.

Vladimír Chovan predseda strany