Zdravie ľudí nie je okrajová téma, tak sa k nej tak nestavajme. Otvorme oči a začnime riešiť potreby stále narastajúcej skupiny ľudí trpiacich pandémiou 21. storočia – diabetes mellitus (cukrovka 1. a 2. typu). Sú to ľudia, ako všetci ostatní. Majú však vážny zdravotný problém a na Slovensku ich je už 400 000.

Trend ukazuje, že v roku 2030 až 15 % našej  populácie bude žiť v zajatí tohto nákladného ochorenia. V našom kraji je vzhľadom k počtu ochorení žalostne málo špecialistov, diabetológov. Je to dlhodobo podhodnotená špecializácia. Vedenie nášho kraja však oprávnené požiadavky pacientov na nápravu tohto stavu dlhodobo prehliada a nerieši. Cestovanie pacientov na odborné konzultácie do Bratislavy , či Ľubochne, znamená veľkú finančnú záťaž pre mnoho rodín, ktoré už samotné zvýšené náklady na špeciálnu stravu a liečenie ochudobňujú.

Máme novú krajskú samosprávu a aj nových poslancov. Je čas pritlačiť na pílu, ktorá v minulom volebnom období zhrdzavela. Život bežných ľudí, ktorí chcú plnohodnotne žiť a pracovať, nám nemôže byť ľahostajný. Pridajte sa zdieľaním tohto článku alebo si skopírujte tento text, a odošlite ho vášmu poslancovi a predsedovi Nitrianskeho samosprávneho kraja. Každý svojím hlasom pomôžme vyriešiť akútny problém ľudí trpiacich cukrovkou.


VEC: Otvorený list predsedovi NSK a poslancom NSK

Vážený pán predseda, vážení poslanci NSK,

v posledných rokoch sa výrazným spôsobom zvýšil počet ľudí postihnutých diagnózou diabetes mellitus, čiže cukrovkou 1. a 2. typu. Ide o úplnú, alebo čiastočnú poruchu pankreasu, ktorý stráca schopnosť produkovať inzulín. Touto chorobou sú zasiahnuté všetky vekové skupiny obyvateľov, od najmenších detí až po seniorov a žiaľ, početnosť tejto skupiny ľudí neustále narastá.

Problém s narastajúcim počtom diapacientov je o to závažnejší, že množstvo odborných diabetologických ambulancií ani zďaleka nezodpovedá počtu pacientov. V súčasnosti na Slovensku existujú štyri odborné diabetologické centrá (ODC): v Bratislave, Martine, Košiciach a Ľubochni. Aj napriek enormnej snahe odborníkov-diabetológov tieto centrá nemôžu a nevedia pokryť potreby slovenských pacientov s diabetom. Problém preto nie je u lekárov, ale u politikov. V prípade nutnej, rýchlej odbornej pomoci, musí byť dekompenzovaný pacient s diabetom prevážaný z veľmi vzdialených miest do diacentra. Ak sa jedná o hypoglykemickú kómu, o živote diabetika rozhodujú doslova sekundy.

Preto nastoľujem otázku: Prečo napriek dlhotrvajúcemu volaniu o pomoc zo strany postihnutých nemôže byť aj v našom kraji zriadené odborné diabetologické centrum?

Pri diabete 1. typu ide prevažne o deti, našu budúcnosť. Tieto deti ani ich rodičia sa ničím neprevinili, nevieme presne definovať príčiny ochorenia. Cestovanie za odbornou pomocou, ale aj  samotný život detí s touto diagnózou je pritom mimoriadne stresujúci a nákladný. Nesporne nastal čas túto situáciu riešiť.

Vážený pán predseda, vážení poslanci, v mene mnohopočetnej skupiny ľudí postihnutých ochorením diabetes mellitus sa preto na prahu Vášho nového funkčného obdobia obraciam na Vás týmto otvoreným listom s naliehavou požiadavkou o riešenie. Nejde len o doplnenie počtu odborných lekárov, aj keď teraz je to hlavný problém, ale aj o zakladanie edukačno–psychologických centier pre potreby diabetických pacientov a rodičov detí s diabetom. Jedná sa o skutočne vážny problém, ktorý si zasluhuje aj celospoločenskú osvetu počas celého roka, a nie iba pár dní pred medzinárodným dňom diabetikov, ktorý si svet každoročne pripomína 14. novembra.

Ing. Pavol Uhrin, člen predsedníctva DOMA DOBRE

Autor:

Pavol Uhrin

Ing. Pavol Uhrin  je vyštudovaný a uznávaný potravinársky odborník. V novozámockej oblasti s dlhoročnou tradíciou pestovania a spracovania zeleniny a ovocia dokázal obnoviť výrobu a  postaviť na nohy skolabovaný konzervárensky podnik. Ako bývalý generálny riaditeľ a spolumajiteľ spoločnosti Novofruct etabloval na európskom trhu známu slovenskú značku detskej výživy a ďalšie potravinárske produkty. – Všetky články autora

Pavol Uhrin