Neúnavná organizátorka JUDr. Danica Bírošová z Trenčína je nielen úspešnou advokátkou na plný úväzok, ale podniká aj ako samostatne hospodáriaca roľníčka. Poslanecké skúsenosti v mestskom zastupiteľstve ju posunuli k rozhodnutiu kandidovať na primátorku Trenčína. Aktívne pôsobí v občianskych združeniach pomáhajúcim skrášľovať mestské verejné priestory. Je členkou a krajskou koordinátorkou strany DOMA DOBRE, zároveň jej prvou členkou, ktorá kandiduje na post primátora krajského mesta.

Trenčín s dostatkom nájomných a družstevných bytov

V končiacom sa volebnom období sa aktivizovala najmä v komisii mládeže a športu a v cyklokomisii. Pomáhala občanom pri vybavovaní ich záležitostí a konštatuje: „Najviac ma teší, že sa podarilo ľuďom žijúcim v bytoch reštituentov mojim prispením spoločne s Mestom Trenčín zabezpečiť kúpu bytov, ktoré boli hradené z prostriedkov Ministerstva dopravy. Mesto tak získalo 27 bytov, do ktorých sa občania aj nasťahovali,“ vraví Danica Bírošová. Trápi ju zle nastavená parkovacia politika pod hradom Matúša Čáka, chýbajúce nájomné byty, rozbité chodníky a cesty, nedostatočná údržba zelene a najmä – vysoká rozostavanosť na úkor zelených plôch a dodáva: „Spávať mi nedá ani nečistota a neporiadok, čo hyzdí krásne a malebné miesto pod Trenčianskym hradom, kde žijú príjemní ľudia, pre ktorých sa oplatí mesto zveľaďovať.“ Aby sa to zmenilo najmä jej pričinením, kandiduje na primátorku mesta. Chcela by zmeniť parkovaciu politiku, riešiť dopravnú situáciu napríklad zavedením bezplatnej MHD od roku 2020, vybudovať ročne 20 nájomných bytov, vrátiť sa k myšlienke výstavby družstevných bytov a garáží, vybudovať nový Mestský úrad, komunitné centrá pre každú mestskú časť, podporovať občianske aktivity… Skrátka spoločne s občanmi Mesta Trenčín vytvoriť novú spoločnosť komunitného typu, kde by si každý mohol spokojne povedať, že doma, v Trenčíne, sa mu žije dobre.