Slovensko je členským štátom Európskej únie už 15 rokov. Za ten čas sme však iba málo využili šancu sebavedomo ovplyvňovať jej smerovanie. Európa stojí na prahu veľkej civilizačnej zmeny, ktorá sa nás bezprostredne dotýka. Pýtame sa, ako chrániť záujmy obyvateľov pred silou korporácií, bezpečnostnými hrozbami, prudkým rozvojom technológií alebo globálnou ekologickou výzvou? Ako zmenšiť rozdiely medzi západnou a východnou Európou? Záujem o európske témy na Slovensku nie je veľký. Chceme sa však pokúsiť ukázať vám, že voľby, ktoré nás čakajú 25. mája 2019, môžu zásadne ovplyvniť kvalitu života obyvateľov Slovenska.