V sobotu 11. 11. 2017 sa v Plaveckom Podhradí stretli okresní koordinátori DOMA DOBRE. Okrem komplexného zhodnotenia výsledkov volieb sme rozoberali programové piliere strany a ďalšie kroky, ktoré nám jasne ukázali voľby do samosprávnych krajov. Ďakujeme všetkým ľuďom, ktorí prišli, aj tým, ktorí prísť chceli, ale nedalo sa. Bola to plodná sobota, a bude takých pribúdať! :-)