Je vonku návrh, ktorý by rád smeroval k skvalitneniu a lepšej dostupnosti zdravotnej starostlivosti. V skratke, budeme rozdeľovať ordinačné hodiny na „bežné“ a „doplnkové“ s tým, že v rámci tých doplnkových budú môcť lekári vyšetriť objednaného pacienta za poplatok za objednanie až do výšky €50. Tento návrh však odporuje zdravému rozumu. Prečo?

Lekári dnes majú povinnosť ordinovať 35 hodín týždenne. Je trúfalé domnievať sa, že budú ochotní ordinovať nad rámec týchto hodín, a vyjadrujú sa tak aj samotní lekári. Už teraz sú, s prihliadnutím na ich ďalšie úväzky a zákonné povinnosti, veľmi vyťažení. Je pravdou, že zvyšovanie objemu práce nad rámec bežných ordinačných hodín, by u mnohých z nich smerovalo skôr k znižovaniu kvality starostlivosti, nie jej zlepšeniu. Rovnako však nie je zrejmé, aký by teda mal byť vzťah pacienta a zdravotnej poisťovne. Pacient bude raz vystupovať ako verejný a raz ako súkromný? To je predsa absurdné, takýto návrh by si vyžadoval omnoho väčší zásah do legislatívy.

Budú vôbec lekári takýto poplatok vykazovať? Ako? Zavedenie poplatku za doplnkové ordinačné hodiny sa môže ľahko zneužívať. Objavia sa dvojité úhrady – jedna od pacienta a jedna od zdravotnej poisťovne. Otvoríme tak ďalší priestor pre zneužívanie systému.

Nie, zavedenie tzv. doplnkových ordinačných hodín nie je dobrým riešením. Jednoducho preto, že nezohľadňuje reálny život lekárov ani pacientov. Jednoduchšie (a v súlade so zdravým rozumom) je zavedenie systému objednávania pre všetkých pacientov na presný termín. Samozrejme tak, aby sme sa vyhli zneužívaniu systému poplatkov. Bezplatné objednávanie na presný čas u lekára bude efektívnejšie ako súčasný aj navrhovaný stav. Nehovoriac už o tom, že lekár vie, čo robí, a prečo to robí, a za každých okolností musí brať do úvahy v prvom rade zdravotný stav pacienta.

Ján Veteráni
odborník na zdravotníctvo, člen strany DOMA DOBRE

Veteráni