Dorota Jenčová (47) je okresnou koordinátorkou strany DOMA DOBRE v Trebišove. Kandiduje na poslankyňu mestského zastupiteľstva v Sečovciach (Košický kraj, okres Trebišov).

Sečovce – bezpečné a plné mladých rodín

Sečovce na Dolnom Zemplíne majú svoju bohatú históriu a tradície, votkané do množstva piesní a prekrásnych krojov. Podľa Doroty Jenčovej je to pekné a pokojné mestečko. Kedysi trhové miesto plné remesiel a obchodu. Známe je však aj vysokým percentom Rómov. Niektorí z nich sú neprispôsobiví, čo spôsobuje vrásky mnohým občanom. „Aj preto volajú po väčšej bezpečnosti,“ vraví Dorota Jenčová a dodáva: „Denne sa ako zdravotná sestra stretávam s ľuďmi rôzneho veku, vypočujem si ich názory a skúsenosti zo života v meste a veľakrát sa opakuje volanie po zmene.“ A tak začala rozmýšľať nad problémami, ktoré občanov vedú k tejto túžbe. Dospela k názoru, že sama chce prispieť k oživeniu mesta, v ktorom žije odmalička. Preto sa rozhodla kandidovať na poslankyňu mestského zastupiteľstva. Trápi ju, že 10 roční chlapci, ktorí by sa mali vyšantiť pri futbale, hádzanej či volejbale nemajú kde športovať. Že mnohé mladé rodiny, ktoré prichádzajú do Sečoviec nemajú kde bývať. Že ich malé deti sa nemajú kde hrať. Že vôbec mestu chýbajú oddychové zóny aj viac zelene. Že chodníky aj cesty volajú po rekonštrukcii. Vie, že všetko sa naraz nedá realizovať. Iba postupnými krokmi. „Ale to musí mestské zastupiteľstvo dospieť ku kompromisu a k názorovej dohode, inak sa veci nepohnú dopredu,“ je presvedčená Dorota Jenčová. „Chýba harmónia pri rozhodovaní o veciach verejných.“ Ani informácie o zámeroch v rozvoji mesta sa k občanom nedostávajú. Nie každý má totiž prístup na internet a nemá také zručnosti s modernými technológiami, kde možno nájsť niektoré z tých informácií. Dorota Jenčová si želá, aby informácie boli prístupné pre všetkých občanov. Aj tie, ktoré vysvetlia, v akom stave je riešenie bytovej otázky, vytváranie oddychových zón, ba aj cyklistickej trasy o ktorej sa už niekoľko rokov diskutuje. Verí, že ako poslankyňa mestského zastupiteľstva by mohla prispieť k tej zmene, po ktorej volajú občania.