Certifikácia Európskej kultúrnej trasy je významným nástrojom k získaniu finančných prostriedkov. Rozvoj regiónov má význam, je to kľúčová oblasť uplatnenia európskej dotačnej politiky pre členov EÚ na rozvoj regiónov a turistického ruchu.

Od roku 2010 som zakladajúcou členkou organizácie ENPP – European Network of Places of Peace). V jeho riadiacom orgáne pracujem ako dobrovoľníčka, kde ako členka OZ TREUM zastupujem Slovenskú republiku. Členmi našej asociácie sú mestá, regionálne samosprávy, univerzity a neziskový sektor z 9 krajín EÚ (Slovensko, Maďarsko, Nemecko, Holandsko, Portugalsko, Španielsko, Chorvátsko, Bulharsko a Rumunsko).

V ENPP sme vytvorili projekt Európskej kultúrnej cesty a v roku 2016 prvýkrát podali žiadosť o certifikáciu tejto kultúrno-turistickej cesty na Európsky inštitút pre kultúrne trasy pri Rade Európy. V roku 2017 začal schvaľovací proces v talianskom meste Lucca. Celý proces podania žiadosti bol administratívne a odborne veľmi náročný, ale všetky požiadavky za Slovenskú republiku boli splnené a predložené. Hodnotenie vypracované dvoma odborníkmi bolo protichodné a skomplikovalo celý proces certifikácie. S týmto hodnotením sme neboli stotožnení, nakoľko sme splnili všetky ďalšie odporúčania. Priebeh procesu certifikácie som vnímala ako predpojatý zo strany hodnotiacej komisie. Náš riadiaci orgán sa obrátil na bývalého generálneho tajomníka UNESCO so žiadosťou o vypracovanie ďalšieho posudku podľa tých istých kritérií. Na jeho základe sme neboli z celého procesu vylúčení, ale presunutí do ďalšieho schvaľovacieho konania.

Som presvedčená, že subjektívne hodnotenia členov komisie nemajú miesto v hodnotiacom procese a že europoslanci dostatočne nepresadzujú záujmy krajín, ktoré reprezentujú. Slovenskí europoslanci, ktorých sme oslovili a poprosili o podporu, nám ani neodpovedali. Napriek tomu sme sa nevzdali a pracujeme ďalej, každý rok usporadúvame mierovú konferenciu v inej členskej krajine našej asociácie a dúfame, že tento rok sa nám celý certifikačný proces podarí.

Verím, že certifikácia Európskej kultúrnej cesty sa podarí, a tak otvorí priestor k zviditeľneniu našej krajiny a podpore cestovného ruchu a cestu k financiám potrebným na rozvoj regiónov. Podpora projektov by mala byť v záujme každej krajiny a jej poslancov a úradníkov na pôde Európskeho parlamentu, pretože práve tieto projekty prinášajú rozvoj a finančný prospech pre našich občanov. Naša krajina je dôkazom toho, že aj na malom priestore je veľa krás, ktoré si zaslúžia medzinárodnú prezentáciu a zviditeľnenie.