Exekúciám je možné sa vyhnúť

Na Slovensku prebieha takmer tri a pol milióna exekúcií. Na takú malú krajinu máme neúnosný počet exekuovaných obyvateľov, najmenej 400 000 tisíc dôchodcov je objektom takýchto exekúcií. Z nich významnú časť tvoria prípady nebankových inštitúcií ale aj bánk. Spotrebitelia s nimi uzatvorili úverové zmluvy aj zmluvy o pôžičke s neprimeranými podmienkami. Veľa ďalších exekúcií vzniklo z používaných nekalých praktík. Ide o podomových predajcov, rýchle pôžičky, sms pôžičky a podobne.

Týmto ľuďom nemá kto pomáhať. Sú odkázaní sami na seba, rodinných príslušníkov a v lepšom prípade na spotrebiteľské združenie či Centrum právnej pomoci. Dôvodom je nízka finančná gramotnosť občanov Slovenska, strata zamestnania, nárast nákladov na domácnosť. Ale aj dôverčivosť veľkej časti seniorov a ostatných obyvateľov z radov mladšej generácie.

Takáto situácia existenčne ohrozuje skupinu občanov-dôchodcov, bežných spotrebiteľov. Sami sa nedokážu brániť voči praktikám nebankových aj bankových subjektov, podomových predajcov a tiež exekútorov. Preto je dôležité, aby sa zriadili komisie na prešetrenie exekúcií a ich zákonnosti. Podľa môjho názoru boli porušené ľudské práva a to nie len zo strany veriteľa ale aj zo strany štátu a súdov.

Na Slovensku bolo do r. 2015 až 250 nebankových spoločností. Viete si predstaviť to kvantum zmlúv s vysokými ťažko splatiteľnými úrokmi. Štát dlhé roky toleroval úžerníctvo súkromných spoločností. Pri zistení porušenia pravidiel boli tieto spoločnosti riešené len sankciou a ďalej podnikali. K dnešnému dňu už zaniknuté nebankové spoločnosti (Provident, Pohotovosť atď.) vymáhajú cez špecializované vymáhačské spoločnosti aj svoje dnes už premlčané pohľadávky. Tieto spoločnosti sú registrované v rôznych krajinách (Cyprus, Veľká Británia…) a na Slovensku pôsobia cez svojich zástupcov.

Uznanie svojho dlhu záleží len na spotrebiteľovi. Kvôli nízkej finančnej gramotnosti to však býva problém. Nie každý je účtovník či právnik. Preto je vhodné dať posúdiť zmluvy, e-maily alebo iné dokumenty na MS SR (Ministerstvo Spravodlivosti SR) alebo spotrebiteľskému združeniu. Uznanie dlhu predstavuje pre spotrebiteľa aj platbu vysokého zmluvného úroku a pokuty, čím sa dostáva do dlhovej pasce a je plne v rukách exekútora.

Spotrebiteľské združenia dokážu ľuďom veľmi pomôcť. Majú výrazné úspechy v posudzovaní takýchto zmlúv, či v pomoci pri sporoch. Na súdoch sa často stretávame so známym výrazom „neznalosť zákona neospravedlňuje“. Máme v našich radoch veľa skúsených sudcov a advokátov, ktorý nie sú v prepojení s exekútormi. V praxi často zistíme, že zmluvy obsahovali neprijateľné zmluvné podmienky a preto boli neplatné. Stáva sa aj to, že spotrebiteľ nie je dlžný, ale veritelia sú dlžní spotrebiteľovi. Preto radíme spotrebiteľom, aby boli pri uznávaní dlhov veľmi opatrní a najskôr hľadali pomoc u spotrebiteľských združení.

Autor:

Mária Mojžišová

Mária Mojžišová je poradca spotrebiteľa, kandidátka do NR SR za stranu DOMA DOBRE. – Všetky články autora.

Mária Mojžišová