František Hadušovský (59) žije a podniká priamo pod Spišským hradom. V miestnej časti obce Žehra v Hodkovcich vlastní biofarmu a rozvíja agroturistiku. Patrí k tomu neodmysliteľne ubytovanie v úhľadnom penzióne a využívanie koní z vlastného chovu návštevníkmi Spiša na jazdenie i do koča. Na listine strany DOMA DOBRE kandiduje na poslanca do obecného zastupiteľstva v Žehre (okres Spišská Nová ves, Košický kraj).

V Žehre s väčšinovým rómskym obyvateľstvom majú recept na rozvoj obce

V komunálnej politike František Hadušovský pôsobí od roku 1996, dve volebné obdobia pôsobil na poste starostu obce. Najmä vďaka jeho aktivite je dnes obec dôstojným a príjemným miestom pre všetkých, ktorí prichádzajú obdivovať kostol Sv. Ducha z 13. storočia zapísaný v Zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Jeho interiér ukrýva vzácne gotické fresky svetového významu.
Končiace sa volebné obdobie je zástupcom starostu obce Žehra, ktorá má tri miestne časti (Hodkovce, Dreveník a centrálnu historickú časť) a z 2 300 obyvateľov je 80 percent rómskeho pôvodu. Vo svojej činnosti chce pokračovať najmä preto, aby mohol dokončiť pripravované projekty. Pričinil sa o výstavbu bytov pre rómskych spoluobčanov na sídlisku Dreveník konča Žehry s kompletnou infraštruktúrou. Na sídlisku sú rozostavané byty pre 54 rodín, na programe dňa je rekonštrukcia základnej školy. V centrálnej časti sa revitalizoval park a v obci fungujú multifunkčné ihriská. Podľa Františka Hadušovského sa treba poctivo zaoberať obecným rozpočtom. Na stole je projekt na stavbu integrovanej materskej školy (v obci sú už dve, ale sú preplnené) a na Komunitné centrum. Rómovia, vracajúci sa z Anglicka si v súčasnosti kupujú domy a pozemky aj v centrálnej časti Žehry. „Všetci sú plnohodnotní občania našej obce,“ tvrdí František Hadušovský.