Gender agenda a tajomstvo manželskej spokojnosti

Ohľadom rodovej identity sa v poslednom čase popísalo kadečo. Zaujala ma ale sociologická štúdia realizovaná vedcami Washingtonskej univerzity. Tá skúmala problematiku z hľadiska deľby domácich prác. Jednu skupinu tvorili páry, ktoré sa podieľali na rovnakých domácich prácach rovným dielom. Kontrolnou skupinou boli páry, v ktorých muži pri domácich prácach manželkám nepomáhali a zamestnávali sa tradične mužskými činnosťami, ako práca v záhrade, údržba auta a okolia domu. Závislou premennou bola frekvencia sexu. Predpokladalo sa totiž, že muži, ktorí pomáhajú manželke s upratovaním a varením si sex s ňou užívajú častejšie, ako tí, ktorí sa venujú tradične mužským činnostiam. Výsledky však ukázali opak. Muži vykonávajúci činnosti, ktoré ženy až tak neovládajú, sú pre ne atraktívnejší, ako tí, ktorí pobehujú po dome s prachovkami a varechou. Samozrejme sa to odrazilo aj na vyššej frekvencii sexu. Výsledky v tomto prípade dokazujú, že biologické pohlavie ovplyvňuje činnosti, ktoré bežne vykonávame viac, ako si myslíme. Ide však o jednu z viacerých štúdií s podobnou problematikou, kde sa výsledky prikláňajú na jednu i druhú stranu. Skutočne zaujímavé budú až závery metaanalýzy. Tie už určite odpovedia na to, či je problematika rodovej identity len ďalšia módna vlna ako v sedemdesiatich rokoch minulého storočia, alebo ide o reálny problém. Každopádne, ak má mladý človek hľadať rodovú identitu na základe módneho úletu a nie pravidiel získaných v prostredí rodiny a komunity, ide o trochu nebezpečnú cestu.

A prízvukujem, že ide len o jednu štúdiu z mnohých, preto nie je dôvod, aby muži prestali manželkám s domácimi prácami pomáhať.

Autor:

Zuzana Vidová

Mgr. Zuzana Vidová, je aktívnou členkou strany DOMA DOBRE. V zdravotníctve pracuje už od roku 2001 a jej bohaté praktické skúsenosti v tejto oblasti zúročíme aj v politike. –  Všetky články autora.

Mgr. Zuzana Vidová