Miesto na kandidátke strany DOMA DOBRE prijala aj Mgr. Helena Mezenská,
významná predstaviteľka dobrovoľných organizácií pôsobiacich v zložitom
prostredí ochrany práv bežných občanov. Je predsedníčkou  občianskeho
združenia  OMBUDSPOT, Združenie na ochranu práv spotrebiteľov v  Poprade .
Tu kandiduje na poslankyňu do mestského zastupiteľstva.

V Poprade ochraňujú práva (nielen) spotrebiteľov

Helena Mezenská nie je v komunálnej politike nováčikom. Dve volebné obdobia
sa aktivizovala ako nezávislá poslankyňa v Poprade, jedno volebné obdobie
pôsobila aj v Národnej rade Slovenskej republiky. Najviac času svojej aktívnej
činnosti však venuje ochrane práv spotrebiteľov a najmä mimosúdnemu riešeniu
sporov. Je presvedčená, že ako mestská poslankyňa bude robiť to, čo robila celý
svoj doterajší profesionálny a osobný život. „Pomáhať slabším. Ľuďom, ktorí sa
nevedia brániť pred poškodzovaním svojich práv tými, ktorí konajú z titulu svojej
nadvlády a zneužívajú svoju moc,“ hovorí Helena Mezenská.
Podľa nej máme v porušovaní a vymožiteľnosti práv slabších ako spoločnosť
stále veľké rezervy a výzvy. Tvrdí, že je toho veľmi veľa, čo treba k náprave
stavu a vyrovnaniu síl a pozícií meniť. Chcela by pri tom zužitkovať všetky svoje
doterajšie skúsenosti z komunálnej aj veľkej politiky. Je realistka a pragmatička.
Vie, že poslanec nesmie mrhať časom a žiť v omyle. Sľuby ani frázy kričiace
z bilboardov spoločnosť nezmenia k lepšiemu, a tak konštatuje: „Dobrá
komunikácia, schopnosť správnej identifikácie problémov a rozporov sú
základnými predpokladmi pre nachádzanie ustálených a dotknutými stranami
prijateľných riešení. To sa týka  aj komunálnej politiky.“