Jedným z profesionálnych odborníkov z obecných samospráv na kandidátke strany DOMA DOBRE je aj JUDr. Igor Zelník z Modry. Mestský úrad vo Svätom Jure využíva jeho profesionálne služby právnika. Je vedúcim odboru útvaru strategických činností, pod ktorý spadá okrem iného aj stavebný úrad. Kandiduje na poslanca Mestského zastupiteľstva v Modre, kde získal skúsenosti v komunálnej politike v končiacom sa volebnom období.

Výstavba v Modre pre spokojnosť občanov

Na poslanca opätovne kandiduje najmä preto, aby presadil do života už predpripravené projekty. Igor Zelník vyznáva svoj vzťah k mestu takto: “Žijem vo vinohradnícko – vinárskom regióne, kam sa len pozriem rastie vínna réva. Mám blízko k agropotravinárskemu odvetviu a chcem aby toto mestečko, kde má vinohradníctvo dlhoročné tradície, malo peknú budúcnosť. Aby si tu ľudia povedali – doma sa nám žije dobre,“ rozvíja Igor Zelník svoj postoj k mestu ale aj k strane, ktorá mu svojou filozofiou a stratégiou zarezonovala pri srdci.
Ako člen finančnej komisie pri Mestskom úrade v Modre má prístup k riešeniu všetkých majetkovo – právnych a rozpočtových opatrení, ktoré sa následne prerokúvajú na zasadaní mestského zastupiteľstva. V tomto, v jeho prípade prvom funkčnom poslaneckom období zastupuje lokalitu Modra – Kráľová. Tam sa pričinil napríklad o rekonštrukciu miestnej komunikácie a z jeho iniciatívy sa podarilo vybudovať na nej spomaľovacie prvky, ktoré sú prínosom k väčšej bezpečnosti obyvateľov. V ďalšom období chce prispieť k vypracovanie architektonicko-urbanistickej štúdie na revitalizáciu verejného priestranstva v mestskej časti Modra – Kráľová aj k výstavbe prírodného kúpaliska v lokalite Modra – Piesok. „Osobne by som chcel počas nastávajúceho volebného obdobia splniť niekoľkoročnú požiadavku občanov týkajúcu sa rekonštrukcie chodníka v mestskej časti Modra – Kráľová.“