Miesto na kandidátke strany DOMA DOBRE prijali viaceré osobnosti z
odborných kruhov. Ing. Peter Matejovič založil v obci Radošina rodinnú firmu
a podniká v oblasti predaja poľnohospodárskej techniky. Zároveň je
prezidentom AGRION-Združenia dodávateľov poľnohospodárskej techniky
v Slovenskej republike. Takmer tri desaťročia sa zasadzuje o dostupnosť
špičkovej techniky slovenským poľnohospodárom. Kandiduje na poslanca
obecného zastupiteľstva v Radošine (Nitriansky kraj, okres Topoľčany).

Radošinu možno ešte skultúrniť

Peter Matejovič sa v obci známeho rodáka aktivizuje v komunálnej politike už
štyri volebné obdobia. Dlhé roky sa venoval športu, najmä obecnému futbalu.
Okrem rozvoja športu mu leží na srdci aj kultúrny rast v obci, kde je podľa
spisovateľa a režiséra Stanislava Štepku pravdepodobne dobré ovzdušie,
naklonené divadelníctvu. Za celý čas pôsobenia v obecnom zastupiteľstve sa
snaží presadzovať záujmy kultúry, najmä ochotníckeho divadla Hlavina
(nástupcu Radošinského naivného divadla) a pomáhať ich rozvoju. Nie je to
však len záujem o pestrejšie využitie voľného času občanov, ktorý podporuje.
Myslí si, že je načase vypracovať koncepciu rozvoja obce, aby aj náhodní
návštevníci obce na prvý pohľad skonštatovali: “Toto je obec, kde sa určite
dobre žije.“ Peter Matejovič má hneď poruke konkrétny príklad: „Centrum obce
vôbec nie je príťažlivé a pritom sa tam denne zastavia diaľkové autobusy
Bardejov – Bratislava. Treba ho celé spríjemniť, skultúrniť a nie len vysadiť
stromčeky a uspokojiť sa, že sa niečo urobilo pre životné prostredie.“
Jednoducho si želá, aby obec v ktorej žije a podniká skrásnela aj pre
návštevníkov. Je presvedčený, že aj rozvoj malého a stredného podnikania by
malo mať svoje miesto v spomínanej koncepcii rozvoja obce, ktorú pozná celé
Slovensko vďaka rozvoju divadelníctva.