Ísť voliť, to je dobre

Slovensko bolo po stáročia poľnohospodárskou a lesníckou krajinou.

Poľnohospodárstvo je pre ľudí v strane DOMA DOBRE základom zdravého fungovania vidieka, regiónov, miest aj obcí.

V týchto voľbách vedieme zápas aj o konkurencieschopné potravinárstvo, lokálnu výrobu a predaj domácich potravín.

Potravinová sebestačnosť, podobne ako obranyschopnosť štátu má strategický charakter a jej význam sa ešte umocňuje vplyvom kvality potravín na zdravotný stav populácie. S ním samozrejme súvisí aj kvalita poskytovanej starostlivosti. Spoločenský status zdravotníkov, najmä sestier je ďalším bodom našej agendy, pretože starnutie populácie si nevyhnutne vyžaduje posilnenie postavenia sestier a ošetrovateľstva v systéme slovenského zdravotníctva.

Sme strana, ktorá sa hlási ku kultúre života. Odmietame zvyšovať nároky na seniorov za to, že sa chcú dožiť dlhšieho veku dôstojne. Namiesto toho ponúkame zlepšenie podmienok pre mladé rodiny a prirodzený prírastok populácie.

Váš hlas pre kandidátov strany DOMA DOBRE je hlasom pre Slovensko. Nie sme kúpení žiadnym oligarchom. Zastupujeme záujmy všetkých občanov Slovenskej republiky.

Príďte 29. februára voliť!

Autor:

Zuzana Vidová

Mgr. Zuzana Vidová, je aktívnou členkou strany DOMA DOBRE. V zdravotníctve pracuje už od roku 2001 a jej bohaté praktické skúsenosti v tejto oblasti zúročíme aj v politike. –  Všetky články autora.

Mgr. Zuzana Vidová