Ing. Ivan Čechvala (55) sa narodil, žije a pracuje v Čachticiach (Trenčiansky kraj, okres Nové Mesto nad Váhom). Ako člen strany DOMA DOBRE kandiduje vo svojom rodisku na poslanca obecného zastupiteľstva. Niekoľko rokov sa v tamojšom poľnohospodárskom družstve venoval viniciam pod Čachtickým hradom a pred štyrmi rokmi presunul svoj profesionálny život do služieb, ktoré sú súčasťou kvalitného života v obci.

Čachtice – bohatšie vďaka histórii

Kto by nepoznal z histórie krvilačnú grófku Alžbetu Báthoryovú. Jej povesť presiahla hranice Slovenska najmä vďaka celovečernému slovensko-česko-maďarsko-britskému koprodukčnému filmu režiséra Juraja Jakubiska BATHORY. Po zhliadnutí filmu sa mnohí diváci v rôznych krajinách pýtali – kde sú Čachtice? Ako to tam vyzerá? A tak sa obec stala terčom záujmu turistov z celého sveta. Radi si na Čachtickom hrade aj v jeho katakombách kúpia kvalitné víno, ktoré nesie odbornú pečať aj Ivana Čechvalu. Veď kto by si na pamiatku nekúpil fľašu Báthoryčkinej krvi?
„Mrzí ma však, že obec nedokáže naplno využiť potenciál čachtického hradu a podzemia. Nevieme zatiaľ poskytovať také služby, ako v Maďarsku, alebo v Poľsku. Prístupová cesta na zrúcaniny hradu potrebuje rekonštrukciu ako soľ. A nie je tam ani dostatok parkovacích miest,“ so závanom smútku ale s potmehúdskym úsmevom konštatuje Ivan Čechvala. Ako správca verejnej kanalizácie v Čachtickej kanalizačnej spoločnosti s.r.o., ktorej vlastníkom je obec Čachtice pričuchol k riadeniu vecí verejných a svoj voľný čas často venoval obecným záležitostiam. Získal mnoho vzácnych skúseností a poznatkov, ktoré chce venovať rozvoju obce ako poslanec. Veľmi dobre vie, kam by nasmeroval svoje poslanecké aktivity. „Najprv si želám, aby sa zmenili priority obce. Prvoradý je Čachtický hrad a rozvoj cestovného ruchu a súbežne s ním aj premena dočasného Zberného domu na nový a triedenie komunálneho odpadu v obci,“ rozvíja svoje predstavy kandidáta na poslanca obecného zastupiteľstva Ivan Čechvala a dodáva: „Náš hrad musí byť našou pýchou a mali by z neho profitovať nielen podnikatelia, ale aj občania v bohatšej obci.“