Spomedzi mladých členov strany DOMA DOBRE sa o post poslanca uchádza aj Ján Knapík
(21). Mladý priateľský muž, ktorý bude po prvý raz voliť v komunálnych voľbách a hneď aj
kandiduje na poslanca obecného zastupiteľstva v Šútovciach (Trenčiansky kraj, okres
Prievidza).

Šútovce pre dobrý život mladých.

Malebná obec Šútovce susedí na úpätí Malej Magury s mestom Bojnice. V tunajších
svetoznámych kúpeľoch pracuje Janko Knapík ako masér. To mu dáva možnosť stretávať sa s
mnohými ľuďmi, ktorí sa s ním radi podelia o svoje poznatky zo života, nápady aj úvahy.
A tak chce získané poznatky aj rozhľad uplatniť ako poslanec v obecnom zastupiteľstve. Obec
sa rozrastá, stáva sa satelitom nielen samotných Bojníc, ale aj okresného mesta Prievidza.
„Rád sa podučím od starších a skúsenejších spoluobčanov, ktorí sa doteraz starali o chod
a rozvoj obce, ale zároveň by som im chcel tlmočiť pocity mladého človeka. Túžby a potreby
mladých ľudí, ich predstavu o rozvoji obce,“ hovorí Janko Knapík.
V Šútovciach nemajú totiž obyvatelia obce možnosť využívať zemný plyn. Aby do obce
pribúdali noví mladí obyvatelia, je načim uvažovať najmä o potrebách pre nich. K nim patrí
najmä zavedenie plynu. „Všetky okolité obce ho už majú. Chcem prispieť k tomu, aby obec
ožila a dala možnosť dobrého bývania a života mladým ľuďom. Aby napokon povedali, že
v ich novom domove sa dobre žije. V obci býva teraz 448 obyvateľov, nemáme školu a iba 6
detí v materskej škole,“ vysvetľuje Janko Knapík svoje pohnútky kandidovať na poslanca.
Je presvedčený, že ak sa vytvoria podmienky pre život mladým rodinám, obec naozaj ožije.
„Mladí ľudia u nás nie sú leniví, radi sa zapájajú aj do takých aktivít, akými sú napríklad
čistenie a upratovanie chotára obce,“ zasväcuje do života obce Janko Knapík a dodáva:
„Dobrú cestu, ako ich udržať ukázala aj výstavba obecnej bytovky. Rýchlo sa zaplnila
mladými rodinami. Záujem o byty bol však väčší. Určite by bola prínosom ďalšia. Deti v obci
sa rodia našim rodákom. Mali by sme sa snažiť udržať ich v obci.“