K dlhoročným členom strany DOMA DOBRE patrí aj mladý poľnohospodár Bc. Ján Madžo (38). Je aktívnym farmárom, popri chove hospodárskych zvierat sa ich rodinná farma venuje aj výrobe chutných syrov a mäsových výrobkov. Druhýkrát kandiduje na poslanca obecného zastupiteľstva v Lehote pod Vtáčnikom (Trenčiansky kraj, okres Prievidza).

Lehota pod Vtáčnikom so starostlivosťou o seniorov

Ján Madžo je poslancom obecného zastupiteľstva v končiacom sa volebnom období. Teší ho, že aj jeho pričinením sa rekonštruovala základná škola aj dve materské školy. „Rekonštrukcia však nie je dokončená a chcem byť ako poslanec pri tom, keď sa ešte vymenia okná a upraví nádvorie školy,“ začína vysvetľovať svoje pohnútky znovu kandidovať na poslanca obecného zastupiteľstva Ján Madžo. Ako samostatne hospodáriaci roľník chová hovädzí dobytok a ošípané. V syrárni spracováva mlieko a v predaji z dvora ponúka aj mäsové výrobky. Okrem toho poskytuje ubytovanie. Pre robotníkov, ktorí našli prácu v štyroch lomoch na andezit v okolí obce. Jeho snom je však poskytovať ubytovanie starším ľuďom s celodennou starostlivosťou. „Sociálny dom služieb v obci, v ktorej žije takmer štyri tisíc obyvateľov je nutnosťou, aby sa ľudia mohli starať o obživu rodín, aby sa mohli pokojne naplno venovať práci s pocitom, že o ich rodičov a starých rodičov sa niekto dobre stará,“ rozvíja svoj sen Ján Madžo, ktorý sa už raz pokúsil získať na takýto projekt podporu. Narazil však na múr byrokracie, pretože adekvátnu podporu môže na podobný projekt získať iba obec s väčším počtom obyvateľov. „Vidím to tak, že jedine s pomocou investora by bolo zriadenie Domu sociálnych služieb reálne,“ vraví Ján Madžo. Je presvedčený, že vytvorenie podmienok na dobrý život deťom a mladým ľuďom ale aj starším by malo byť samozrejmosťou v 21. storočí. A to vravia aj občania, ktorí si chodia k nemu kupovať syry a mäsové výrobky. Počúva ich názory, postrehy aj príbehy a verí, že ako poslanec môže prispieť k tomu, aby si všetci v obci mohli s čistým svedomím povedať, že doma, v obci, sa im žije dobre.