Miesto na kandidátnej listine strany DOMA DOBRE majú aj dvaja kandidáti na poslancov obecného zastúpenia v obci Svätý Kríž (Žilinský kraj, okres Liptovský Mikuláš). PhDr. Ján Tomčík a Igor Repa sú zároveň kolegovia v súkromnej spoločnosti, zaoberajúcej sa distribúciou technických produktov, ktoré slúžia ako náhradné diely v priemysle, poľnohospodárstve alebo doprave.

Svätý Kríž v zdravom pohybe

Obaja kandidáti – Ján Tomčík aj Igor Repa už majú skúsenosti s komunálnou politikou. Každý bol isté obdobie poslancom obecného zastupiteľstva v obci, ktorá sa chváli jedným z najväčších drevených kostolov v Európe – historicky veľmi vzácnym dreveným evanjelickým artikulárnym chrámom. Do Svätého Kríža ho preniesli zo zatopenej obce Paludza počas výstavby vodnej nádrže Liptovská Mara. Zachovať ho pre budúce generácie najmä kvôli vzácnym artefaktom v interiéri kostola (barokový oltár, maľby s biblickými výjavmi, lustre z benátskeho skla, organ, kazateľnica a kamenná krstiteľnica) chcú obaja kandidáti. Starostlivosť oň v sebe nesie aj kultúrne tradície, ktoré obom kandidátom ležia na srdci.
Jánovi Tomčíkovi chýba v obci väčšia aktivita a súdržnosť obyvateľov. Postráda telocvičňu a domnieva sa, že obec potrebuje priestor na rozvoj výstavby. „Chcem prispieť k zjednoteniu občanov a usmerniť ich k spoločným aktivitám pre obec. Ale aj k získaniu projektov na výstavbu napríklad telocvične, opravu ciest, rozšírenie kanalizácie, vodovodu,“ vysvetľuje svoje rozhodnutie kandidovať v komunálnych voľbách Ján Tomčík.
Igor Repa by chcel, aby sa vybudoval v obci oddychový park pre dospelých aj deti, dobudovali chodníky, rekonštruovalo osvetlenie a tak ako Ján Tomčík aj jemu záleží na výstavbe telocvične, kde by mohli aktívne oddychovať všetci občania a vraví: „Keďže som predsedom Liptovského futbalového zväzu a delegát Slovenského futbalového zväzu, mojou srdcovou záležitosťou je najmä rozvoj športových aktivít v obci.“ Chcel by prispieť k tomu, aby najmä mladí ľudia pohybom rozvíjali svoje telo a nadväzne aj myseľ.
Keďže sa obec pomaly rozrastá obidvom kandidátom záleží na tom, aby sa ľudia v obci cítili dobre, aby bola pre nich naozajstným domovom a mohli si povedať, že v obci sa žije výborne. A to je v súzvuku s programom strany DOMA DOBRE. Preto prijali miesto na jej kandidátnej listine.