Funkčné, dobré riešenie potrieb seniorov je také, ktoré zároveň napĺňa aj potreby ostatných členov rodiny, komunity, obce v ktorej žijeme. Riešenia ľudia už dávno vymysleli, bohužiaľ ich inštitucionalizované formy vytlačili, a dnes je stav viac ako problémový. Inštitúcie narazili na svoj strop. Rodiny a komunity sa svojich prirodzených povinností vzdali. Nie je to tak dávno, keď rodiny, komunity prirodzene zvládali starostlivosť o seniorov!

Zodpovednosť za seniorov dnes padá na plecia obce, ale je na nej len zodpovednosť, prostriedky na riešenie nedostáva. Nie je dostatok financií, ani dosť adekvátne školeného personálu. A je veľmi veľa seniorov, ktorí vyžadujú nie len bežnú každodennú starostlivosť, ale aj zdravotnú opateru. Nie každá rodina si môže dovoliť platiť domov sociálnych služieb. Tie sú finančne nákladné a v niektorých lokalitách nedostupné (nie sú ani zriadené). Starostlivosť o seniorov sa musí dostať aj k seniorom domov. Musí sa stať dostupnou. Finančne, aj lokalitou.

Či už pomocou mobilných stacionárov, ktoré v mnohom dokážu realizovať potrebné úkony priamo v byte, či dome seniora. Financovanie kvalitných stacionárov však potrebuje viac zdrojov, zo súkromného sektoru, občianskeho, ale aj štátneho. Je nevyhnutná aj kontrola a garancia kvality služieb. No a najviac prirodzená je cesta podpory samotnej rodiny. Ak by mala rodina dostatok prostriedkov, dokázala by mnohé problémy riešiť svojpomocne. Samozrejme, nie každý má zdravotnícke vzdelanie. Na trhu práce je ľudí s týmto zameraním stále menej. Preto je nevyhnutné zaškoliť ľudí, ktorí odborne dostoja povinnostiam ošetrovateľa. V tejto veci je potrebná podpora UPSVaR-ov.

Peter Tydlitát
starosta obce Gajary, člen predsedníctva Doma Dobre