U nás doma, v okrese Poltár v Banskobystrickom kraji máme veľa nevyužitého priestoru. Máme prázdne budovy po fabrikách – sklárňach v Poltári, továrni v Lovinobani alebo Zlatne. Premeškávame príležitosti, kedy tieto budovy môžu byť opäť zmysluplne využité. Nič neprodukujú, chátrajú, nedávajú pracovné miesta a kvalitné výrobky, a pritom oboje náš región potrebuje.

Nové fabriky však staviame inde. Na miestach, kde neodvratne znehodnocujeme úrodnú zem, ničíme stovky hektárov pôdy. Napríklad na Žitnom ostrove. Nevyužívame to, čo máme, a nie len to. Ničíme pôdu, ktorá môže prispievať ku kvalitnému a zdravému životu ľudí našej krajiny.

Oživenie fabrík nie je samoúčelné. Ak budeme dodržiavať platnú legislatívu, nebudeme stavať bezohľadné molochy produkujúce znečistenie životného prostredia alebo kvalitu života obyvateľov priľahlých obcí. Naopak, revitalizácia existujúcich výrobných priestorov prinesie väčší tlak na budovanie infraštruktúry – ciest, inžinierskych sietí. Práce tu môže byť opäť dosť, len nesmieme mrhať príležitosťami. Začnime vyhľadávať investorov, ktorí budú chcieť postaviť na nohy naše fabriky a dokážu nám poskytnúť priestor pre pracovnú silu. Zapájajme školy do systému duálneho vzdelávania a dobehnime to, čo sme za posledné roky nespravili.

Vieme oživiť našu krajinu, potrebujeme však chcieť. Chceme?

Matej Melicherčík, člen predsedníctva DOMA DOBRE

Melicherčík