Pavol Uhrin, Vlado Chovan, a kopec skvelých ľudí v Nových Zámkoch na klobásovom festivale. A tie klobásky, TIE KLOBÁSKY! Boli neuveriteľné!