Koronavírus: Dovážaná hrozba

Najnovším strašiakom, ktorého sú plné všetky médiá na svete je nový koronavírus. Koronavírusy (CoV) patria do rozsiahlej skupiny vírusov spôsobujúcich respiračné ochorenie podobné bežnému prechladnutiu, cez závažnejšie stavy, až po prípady končiace smrťou. Príkladmi sú nedávno objavené vírusy spôsobujúce Respiračný syndróm na strednom východe a Ťažký akútny respiračný syndróm. Nový koronavírus WHO nazvala 2019-nCoV. Ide o kmeň, ktorý doteraz nebol u ľudí identifikovaný, ani jeho prenos z človeka na človeka.

Koronavírusy sú zoonotické ochorenia, to znamená ochorenia prenášané zo zvieraťa na človeka. Podrobné výskumy zistili, že SARS-CoV bol na človeka prenesený z cibetiek a MERS-CoV z jednohrbých tiav. Bežnými príznakmi 2019-nCoV infekcie je horúčka, kašeľ a sťažené dýchanie. V závažnejších prípadoch môže infekcia spôsobiť zápal pľúc, závažný akútny respiračný syndróm, zlyhanie obličiek alebo až smrť. Najohrozenejšou skupinou sú ľudia s oslabenou imunitou: malé deti, pacienti trpiaci onkologickými a závažnými chronickými respiračnými a metabolickými chorobami.

Štandardné odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie pre prevenciu šírenia infekcie zahŕňajú bežné protichrípkové opatrenia, ako pravidelné umývanie rúk, zakrývanie úst a nosa pri kašli a kýchaní vreckovkou. Vstupnou bránou infekcie sú sliznice očí, nosa a úst. Je preto nutné sa vyvarovať ich dotyku kontaminovanými rukami. Tiež sa treba vyhýbať kontaktu s každým, kto vykazuje príznaky respiračného ochorenia a kontaktu s cudzími alebo s divými zvieratami. Tiež je vhodné zbytočne sa nezdržiavať v uzatvorených priestoroch plných ľudí.

Špeciálnymi opatreniami pri prevencii 2019-nCoV je dôkladná tepelná úprava mäsa a vajec. Ochorenie sa totiž prenáša nielen kontaktom s nakazeným zvieraťom, ale aj konzumáciou živočíšnych produktov nakazených zvierat, nutné je preto dôkladné umytie rúk pred i po manipulácii s nimi.

2019-nCoV sa javí byť menej nebezpečný ako SARS-CoV, či MERS-CoV, ktorý spôsobil najvyššiu úmrtnosť. Ale určite nie je posledným vírusom, ktorý sa k nám v budúcom období „importuje“. Nehľadiac na 2019-nCoV existuje ešte niekoľko známych koronavírusov, ktoré zatiaľ kolujú len medzi zvieratami. Preto je namieste uvažovať o radikálnom znižovaní závislosti Slovenska na dovoze potravín, ktoré sme schopní vyprodukovať sami. Domáce potraviny sú najbezpečnejšie.

Autor:

Zuzana Vidová

Mgr. Zuzana Vidová, je aktívnou členkou strany DOMA DOBRE. V zdravotníctve pracuje už od roku 2001 a jej bohaté praktické skúsenosti v tejto oblasti zúročíme aj v politike. –  Všetky články autora.

Mgr. Zuzana Vidová