Miesto na kandidátke strany DOMA DOBRE má aj Ladislav Trizna (50). Žije a podniká v obci Fiľakovské Kováče (Bansko-Bystrický kraj, okres Lučenec). Kandiduje na starostu obce.

Fiľakovské Kováče s komunitou využívajúcou moderné technológie

Ladislav Trizna pôsobí v komunálnej politike už 16 rokov ako poslanec obecného zastupiteľstva. Ako podnikateľ (vlastní a prevádzkuje potraviny a pohostinstvo) sa denne stretáva so spoluobčanmi. Vie teda čo takmer tisícku obyvateľov trápi, čo sa im nepáči a s čím sú spokojní či nespokojní. Za obdobie poslaneckej činnosti v končiacom sa volebnom období ho najviac teší, že sa v obci podarilo upraviť oplotenie cintorína, skrášliť okolie jazierka, obnoviť asfalt a najmä – vybudovať detské aj športové ihrisko. Svoje podnikateľské zručnosti aj poslanecké skúsenosti by chcel využiť pri riadení obce. Je to výzva, ktorá sa neodmieta. Za stranu DOMA DOBRE sa rozhodol kandidovať najmä preto, že jeho životná filozofia korešponduje s jej stratégiou a vraví: „Pozitívom je, že je to mladá strana, ktorá nepolarizuje voličov a svojim programom má miesto na slovenskom vidieku.“
Myslí si, že obec stojí na pevných nohách. Občania udržujú poriadok a ctia si životné prostredie. Prekáža mu však, že sa kamsi vytratila spolupatričnosť. „Tam vidím svoje hlavné smerovanie. Pokúsiť sa o vytvorenie dobrej komunity, v ktorej sa každý človek môže oprieť o hociktorého spoluobčana,“ objasňuje Ladislav Trizna.
Vidí, že chodiť pešo po obci je nebezpečné, lebo popri hlavnej ceste niet chodníka. „Ten treba vybudovať,“ razantne vraví Ladislav Trizna a dodáva: „Chcel by som prispieť aj k obnove kultúrneho života v obci a podporiť využívanie voľného času športovými aktivitami. Práve to je priestor, kde sa môže utužovať spolupatričnosť občanov. Bez mladých ľudí, ktorí stále kamsi bočia, to ale nepôjde. Načim ich zapojiť do diania v obci tak, aby pomohli starším spoluobčanom okrem iného lepšie sa orientovať v stále modernejšom svete plnom rôznych technológií, ktoré v podstate uľahčujú život.“