Mgr. Marián Jačmeník, kandidát na starostu v obci Buzitka (Bansko-bystrický kraj, okres Lučenec) prijal tiež miesto na kandidátke strany DOMA DOBRE. Nielenže mu imponuje jej slogan – vrátiť krajinu ľuďom, ale sa plne stotožňuje s tvrdením, že doma sa musia ľudia cítiť dobre a chce pre to urobiť všetko.

Buzitka s vodovodom aj pre priľahlé osady

Marián Jačmeník už získal skúsenosti z komunálnej politiky. V končiacom sa volebnom období je poslancom obecného zastupiteľstva. Pôsobí na Lučeneckom pracovisku Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave. Má blízko k sociálnej problematike, financiám aj k športu. Keďže 20 rokov pracoval v štátnej správe na rôznych postoch nadobudol presvedčenie, že jeho skúsenosti z tejto sféry a problematika obecnej samosprávy sú v určitom smere previazané. „Chcem svoje skúsenosti, myšlienky a postrehy premietnuť do skvalitnenia každodenného života občanov obce Buzitka a jej osád,“ vysvetľuje pohnútky kandidovať na starostu vo svojej rodnej obci Marián Jačmeník. Trápi ho, že obec s 500 obyvateľmi nemá skupinový vodovod aj napriek tomu, že obcou a osadami prechádza tzv. suchovod. Treba ho však sfunkčniť. Stred obce hyzdí rozostavaná budova, ktorá je nadbytočnou pre farský úrad. Domnieva sa, že obec by ju mala kúpiť a mohla by slúžiť seniorom (je nimi tretina občanov) ako denný stacionár či domov sociálnych služieb. „Obec nemá koncepciu individuálnej výstavby, a to je príčinou odchodu najmä mladých ľudí. Za posledných 8 rokov sa tak počet obyvateľov znížil o 15 percent,“ konštatuje Marián Jačmeník s túžbou prispieť k zmene tohto stavu. Chcel by riešiť aj problémy materskej a základnej školy. Ale najmä prispieť k tomu, aby každá domácnosť mala kvalitnú vodu z verejného vodovodu. To je jedna zo základných podmienok kvality života, aby sa ľudia v Buzitke aj priľahlých osadách cítili dobre a bezpečne. Aby cítili, že obecné zastupiteľstvo je naozaj iba pre nich.