Pod krídlami strany DOMA DOBRE kandiduje na starostu v Jaslovských Bohuniciach (Trnavský kraj, okres Trnava) Maroš Ondrišek (40).

Jaslovské Bohunice so silným podnikateľským zázemím

Maroš Ondrišek podniká v oblasti hotelierstva a reštauračných služieb už 12 rokov a veľmi dobre vie, ako sa podnikateľ musí udržať na pevných nohách. Svoje skúsenosti by chcel pretaviť do riadenia obce, aby aj ona mala pevné stabilné základy. „Jaslovské Bohunice majú všetko, čo pre dobrý život občania obce potrebujú,“ vraví Maroš Ondrišek a dodáva: „Obecná kasa bola doteraz vždy plná peňazí vďaka atómke. Ale tento prísun peňazí nie je nekonečný. Jeden blok elektrárne sa už odstavil a nad druhým sa už dlhší čas uvažuje o odstavení. Zrejme príde čas, keď sa zavrie kohútik a prestanú tiecť peniaze na rozvoj obce. Preto je čas zabezpečiť sa inak.“ Preložené do ľudskej reči to znamená – obec si musí sama na seba zarobiť aj získať peniaze z iných zdrojov, aby sa mohla ďalej rozvíjať a nestagnovala. Maroš Ondrišek má predstavu, ako by sa to malo udiať. Podľa neho by mladí ľudia mali vziať do rúk podnikateľské opraty a usmerňovať život a dianie v obci. Obec má síce na vysokej úrovni vybudované rôzne športové areály, ale začínajú chátrať. Sú obecné ale akoby nemali svojho pána. Maroš Ondrišek sa domnieva, že to ide aj inak, ako pod ťarchou obce. Trápi ho, že sa z obce vytratila spolupatričnosť a je presvedčený, že mladým ľuďom treba podať pomocnú ruku, aby sa nebáli podnikať. Zrejme by bolo vhodné zriadiť podnikateľskú poradňu na obecnom úrade. „Obecná komunita by mala fungovať podobne ako podnikateľ. Zabezpečiť si sebestačnosť. Aj vďaka európskym peniazom môže udržať krok s dobou,“ rozvíja svoje myšlienky Maroš Ondrišek, ktorý sa stotožnil s programom strany DOMA DOBRE a je presvedčený, že by mohol prispieť svojimi zručnosťami k tomu, aby sa ľuďom v obci žilo dobre.