Ing. Matej Melicherčík je konateľom spoločnosti, ktorá poskytuje poľnohospodárske služby aj techniku. Je dlhoročným členom strany DOMA DOBRE (predtým jej predchodkyni Agrárnej strany vidieka) členom predsedníctva strany. Kandiduje na poslanca obecného zastupiteľstva v Kalinove (okres Poltár, Bansko-bystrický kraj).

V Kalinove absentuje transparentnosť

Rozhodnutie Mateja Melicherčíka kandidovať na poslanca vyplynulo zo súčasnej reality v Kalinove, kde sa podľa neho takmer všetky rozhodnutia obecného zastupiteľstva zatajujú. Myslí si, že rozhodovanie by malo byť transparentné a občania by mali vedieť, o čom a ako rokujú a rozhodujú nimi zvolení poslanci aj starosta. „Aj keď mali občania v poslednom čase možnosť vyjadriť svoj postoj k niektorým témam, napokon bola realita z nepochopiteľných dôvodov úplne iná,“ konštatuje Matej Melicherčík a pripája drobnosť, ktorá podľa neho ilustruje správanie sa obecného zastupiteľstva: „Rozhodlo sa o postavení zmrzlinárne. Nikto nevie a nechápe, prečo ju vytesnili na koniec dediny. Ba ani to, prečo odmietli záujemcu o postavenie podniku na obrábanie kovových súčastí, kde by ľudia našli prácu.“ Podnikateľom by podľa neho mala obec otvoriť dvere. Záujem prisťahovať sa do obce je najmä pre prístupné ceny pozemkov. Ale aj preto, že obec má vybudovanú a funkčnú celú infraštruktúru.
Je presvedčený, že transparentnosti by pomohla napríklad kamera, ktorá by nakrúcala rokovanie obecného zastupiteľstva a občania by mali šancu vidieť aj počuť, ako sa správajú, rozhodujú a konajú nimi zvolení zástupcovia.