Miesto na kandidátnej listine strany DOMA DOBRE má aj Ing. Michal Gič (55) zo Sobraniec (Košický kraj, okres Sobrance). Kandiduje na poslanca mestského zastupiteľstva. V súčasnom období je riaditeľom Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Sobranciach, ktorá ako jediná široko-ďaleko vychováva aj budúcich poľnohospodárov.

Sobrance s mladými odborníkmi pre poľnohospodárstvo a služby

Michal Gič prešiel ako poľnohospodársky inžinier počas siedmich rokov celou škálou poľnohospodárskej výroby, mechanizácie a opráv na riadiacich pozíciách. Vzápätí začal učiť odborné predmety na Strednom odbornom učilišti poľnohospodárskom a už 21 rokov je riaditeľom tejto školy, dnes pod názvom Stredná odborná škola Obchodu a služieb. Okrem poľnohospodárov vyučujú tiež ďalšie profesie ako autoopravárov, ekonómov, ale i kuchárov a čašníkov. Vie, že mesto potrebuje mladých vzdelaných ľudí, ktorí dokážu kvalitu života posunúť o veľký krok dopredu. Má dosť riadiacich zručností, ktoré chce zužitkovať ako poslanec mestského zastupiteľstva. Je presvedčený, že poznanie potrieb mesta a ľudí by sa malo odraziť v komunálnej politike. Aby mladí ľudia neutekali za prácou a živším prostrdím a samotné mesto nestarlo. Preto sa chce ako poslanec uplatniť v politike vytvárania možností pre samozamestnávanie a vraví: „Náš región je v podstate poľnohospodárskym regiónom. Mladých poľnohospodárov, ovládajúcich moderné stroje a mechanizáciu je ale málo. Preto vzdelávanie a rekvalifikačné kurzy by mohli pomôcť oživiť nielen samotné podnikanie na pôde, ale aj spracovanie potravín, rozvíjať služby a cestovný ruch ako taký,“ konštatuje Michal Gič a dodáva: „Nie som členom strany DOMA DOBRE, ale jej rozumné odkazy na zachovanie regiónov, ich rozvoj, zvýšenie atraktivity pre mladých, ale aj pomoc starnúcim ľuďom sú mi blízke. Vidím v nich možné riešenia pre ľudí, aby sa doma v Sobranciach cítili dobre.“