Na Slovensku prebiehajú debaty o dvojakej kvalite potravín, o tom že sa k nám nedostáva kvalita, ktorá je v ostatných krajinách únie. Je fajn, že sa konečne zaoberáme kvalitou potravín! Debata o dvojakej kvalite však míňa to najpodstatnejšie – súčasná vláda nejde k podstate. Tou je škandalózne podhodnotenie našej vlastnej krajiny, hospodárov a potenciálu našich regiónov. Nie, regióny sami, nie sú problém Slovenska. Problém je dlhodobé zanedbávanie ich potenciálu, sily a hodnoty. Riešenie dvojakej kvality potravín je iba dôsledok nezodpovedného hospodárenia.

Kľúčový potenciál nášho vidieka tkvie v rozvoji miestneho hospodárstva, lokálneho podnikania, pestovania domácich potravín, a v ich spracovaní. Nerozvíjame regióny tak, ako by sme mohli a mali. Vo svete sa prezentujeme technologickými inováciami, ale zabúdame na to, čo u nás vždy bolo, a čo u nás dobre fungovalo – poľnohospodárstvo.

Máme zem, ktorá dokáže veľa dávať. Úrodnú krajinu, ktorá dnes leží neobrobená. Ten pohľad vie byť celkom smutný. Toľko pracovitých rúk, toľko zeme núkajúcej svoje bohatstvo! Lokálne hospodárenie a spracovanie potravín vytvára pracovné miesta. Vytvára ekonomickú silu v regióne. Dáva regiónu hodnotu. Niečo, na čo môžme byť právom hrdí. Každá obec má byť na čo hrdá.

Podpora a rozvoj lokálneho hospodárenia prinesie zdravú a chutnú stravu na naše stoly. Ľudia ju potrebujú a chcú. Trpíme ochoreniami, ktoré sú v mnohom ovplyvniteľné stravou. Máme možnosť vypestovať si vlastné ovocie, zeleninu, vyprodukovať si ostatné potraviny, starať sa o vlastné chovy. Máme možnosť dbať na to, aby potraviny boli kvalitné, skutočné. Motivujme obchodné reťazce, aby preferovali slovenskú produkciu. Motivujme aj miestne správy, aby podporili vznik lokálnych trhovísk. Podporme ďalší predaj z dvora. Riešme stabilitu poľnohospodárskej výroby.

Slovensko bez malých hospodárov je ako remeselník so zviazanými rukami. Neuživí sa. Rozviažme ruky a vytvárajme hodnotu, ktorá bude užitočná pre všetkých.

Vlado Chovan
poľnohospodár, predseda strany Doma Dobre