Miesto na kandidátke strany DOMA DOBRE prijal aj srdcom a dušou vinár Ing. Milan Pavelka (58) z Pezinka. Patrí k najlepším vinárom na Slovensku a vína Pavelka pravidelne bodujú na výstavách v popredným vinárskych krajinách sveta. V Pezinku (Bratislavský kraj) kandiduje na poslanca mestského zastupiteľstva.

Pezinok chce spájať ľudí

Mesto hrozna a vína. Taký prívlastok má vo svete stáročia známe centrum vinohradníckej oblasti pod Malými Karpatami. Vínnu révu tam priniesli Kelti v 7. – 5. storočí pred Kristom a umenie pestovať hrozno a vyrábať víno sa odovzdáva ako posolstvo z generácie na generáciu. Združenie pezinských vinohradníkov a vinárov, ktoré sa od svojho vzniku v roku 1995 snaží o zachovanie starých vinohradníckych a vinárskych tradícii v meste a čo najrýchlejšom zachytení moderných trendov vo vyspelých vinohradníckych krajinách. Milan Pavelka vraví, že k vinárstvu sa nedostal, on sa tam narodil. Dnes prosperujúce rodinné vinárstvo má bohaté skúsenosti v pestovaní viniča, jeho zušľachťovaní a vo výrobe skvelého moku, ušľachtilého a skvelého nápoja. A nielen v tom. Milan Pavelka stál pri zrode Malokarpatskej vínnej cesty a 20 rokov jej predsedal. Tak ako v iných krajinách Európy vinohrady dotvorili krajinu pod Malými Karpatami. Vinohradníctvo sa pomaly premieňalo na agroturizmus a stáva sa strediskom cestovného ruchu. „Podarilo sa nám spojiť vinohradníkov a vinárov od Bratislavy až po Záhorie do jedného združenia s jediným cieľom. Priblížiť ľuďom krásu pestovania vínnej révy a ponúkať dušu obohacujúci mok z nej,“ s hrdosťou vraví Milan Pavelka a dodáva: „A to je to, čo chýba mestu Pezinok. Každý ťahá za svoj koniec povrazu namiesto toho, aby spojili sily a spoločne urobili niečo pre mesto, v ktorom žijú.“ Skúseností má nadostač, chce ich využiť pre rozvoj mesta, v ktorom živorí zeleň, viazne dopravný systém a komunálna politika podľa neho už 16 rokov občanov rozdeľuje a zdôrazňuje: „Mala by nás spájať, veď žijeme v jednom meste, chceme dobro pre mesto a jeho obyvateľov. Mojim želaním je, aby došlo k zhode v mestskom zastupiteľstve. Aby sa poľnohospodárske tradície a vinohradnícke korene ctili. To je ten súzvuk s politikou strany DOMA DOBRE a mojich predstáv o rozvoji Pezinka.“