Milan Rastislav Štefánik

M.R. Štefánik

Zdroj fotografie: commons.wikimedia.org – Unknown author / Public domain

znel stručný telegram odoslaný do Talianska 4. mája 1919. Taliansky ťažký bombardér mal pilotovať Milan Rastislav Štefánik. Neobjasnené udalosti vedúce k jeho smrti zanechávajú stále mnoho nezodpovedaných otázok. Ide o nehodu zavinenú nespoľahlivým a primitívnym strojom, či bol zostrelený na príkaz Eduarda Beneša? Smrť tak vplyvného konkurenta by mu prišla vhod. Nebyť M. R. Štefánika, sen o samostatnom štáte Čechov a Slovákov by zostal iba snom.

Prvotná myšlienka osamostatnenia Čiech vyšla od pražských politikov, ktorých zastupoval T. G. Masaryk, popravde veľmi naivným memorandom Independent Bohémia, v roku 1915. Až nátlak slovenských a českých spolkov v zámorí kreoval presnejšie kontúry národného štátu Čechov a Slovákov v Clevelandskej dohode, kde malo mať Slovensko úplnú vnútornú samostatnosť. Proces vznikajúceho štátu získal na reálnosti až iniciatívou kľúčovej osoby Milana Rastislava Štefánika. V roku 1916 vytvorili spolu s Benešom, Dürichom a Masarykom Českú, neskôr Česko-slovenskú národnú radu, ako orgán zahraničného odboja. Bolo ale jasné, že samostatný štát nevyrastie na zelenej lúke, bude ho nutné vybojovať silou armády, ktorej vznikom bol poverený práve Štefánik.

Prestíž Česko-slovenskej národnej rady zaistilo až víťazné ťaženie česko-slovenských legionárov v Rusku, keď v boji získali 1 200 ton zlata z ruského štátneho pokladu a všetkým bolo jasné, že túto armádu a jej snahy treba brať vážne. Vďaka tomu mohol Beneš 14. októbra 1918 oznámiť vznik dočasnej vlády. Zastával post ministra vnútra a zahraničia, predsedom vlády a ministrom financií sa stal T. G. Masaryk a ministrom vojny bol M. R. Štefánik. Funkcia, ktorú mal zastávať naznačovala, že Štefánik začína byť nepohodlný pre svoje výhrady k vývoju procesu a s postavením Slovákov v budúcom štáte. Len po pol roku existencie mladého Československa zomiera v blate a troskách lietadla.

Autor:

Zuzana Vidová

Mgr. Zuzana Vidová, je aktívnou členkou strany DOMA DOBRE. V zdravotníctve pracuje už od roku 2001 a jej bohaté praktické skúsenosti v tejto oblasti zúročíme aj v politike. –  Všetky články autora.

Mgr. Zuzana Vidová