Podpredseda strany DOMA DOBRE Ing. Miloš Bílik (58) je lesník. Žije v malebnej obci Trstín (Trnavský kraj, okres Trnava) pod úpätím Malých Karpát. Tam kandiduje na poslanca obecného zastupiteľstva.

Trstín sa rozrastá v zdravom životnom prostredí

Miloš Bílik už má skúsenosti z komunálnej politiky. V predchádzajúcom volebnom období bol poslancom. Jeho srdcovou záležitosťou je najmä životné prostredie. Miluje prírodu, v lone ktorej si hovie Trstín s 1350 občanmi. Táto jeho láska priamo súvisí s jeho profesiou. Je totiž odborný lesný hospodár. Pôsobil v štátnych aj v súkromných lesoch. V súčasnom období podniká v lesníctve, drevárstve aj poľnohospodárstve. Trápi ho, že obec nemá ešte kanalizáciu. „Trstín je prvou obcou pod Malými Karpatami, odkiaľ všetky potoky vedú spádovo do Trnavy. Bez verejnej kanalizácie v obci je veľké riziko zanešvárenia spodných aj povrchových vôd,“ vraví o hrozbe pre životné prostredie a dodáva: „ Obec sa rozrastá. Ľudia kupujú domy a niektorí aj stavajú podľa územného plánu. Našiel sa aj investor, ktorý uvažuje o výstavbe 25 domov na kľúč. Ale bez verejnej kanalizácie zrejme ťažko bude obec rásť.“
Miloš Bílik sa domnieva, že verejný vodovod a verejná kanalizácia nie je v treťom tisícročí luxusom ale životnou potrebou. Aby občania pocítili, že obecné zastupiteľstvo je tu pre nich a chce, aby sa im tam žilo dobre. Novovybudovaným verejným vodovodom už prúdi zdravá voda do domácností. Obnovená materská škola je pre deti lákadlom. Integrovaná základná škola má dobré technické vybavenie. Kanalizácia v rámci dobrej infraštruktúry je však nutnosťou. Preto chce prispieť k tomu, aby obec fungovala v súlade s potrebami súčasného obdobia. Aby ju obklopovali zdravé lesy, ktoré dodajú životodarný kyslík všetkým jej občanom a aby mali vytvorené podmienky pre dobrý život.