Voderady s receptom na riešenie horúcich problémov

Miloš Rybanský má skúsenosti z riadiacej činnosti, keď v jeho tímoch počas 17 rokov pracovalo vždy 15 až 100 ľudí. Vo Voderadoch (okres Trnava) žije 4 roky a aktivizoval sa tak, aby sa konečne obyvateľom obce žilo dobre a prispel k zmene rozhodnutia Vyššieho územného celku v Trnave. Kandiduje na starostu obce, lebo ho o to požiadali samotní občania. Jeho certifikátom je spokojnosť obyvateľov s vyriešením problému, ktorý im nedal spávať vyše roka.

Keď prenajala trnavská župa internát bývalej strednej školy vo Voderadoch súkromnej spoločnosti, tá z nej urobila robotnícku ubytovňu. S predstavou, že sa v centre Voderád ubytuje 400 robotníkov najmä zo zahraničia občania nemohli súhlasiť. Obec na to nemá potrebnú infraštruktúru. A tak petíciou bojovali proti rozhodnutiu trnavskej župy, ktorá v apríli tohto roka prenajala objekty školy na ubytovanie robotníkov na 20 rokov. Po niekoľkých mesiacoch sa petičnému výboru na čele s Milošom Rybanským a po zmene na poste župana podarilo rozhodnutie župy anulovať. O ďalšom využití objektov bývalej strednej školy už bude župa rozhodovať spolu s obecným zastupiteľstvom. Víťazstvo občanov nad župnými pánmi Miloša Rybanského posmelilo a začal sa zamýšľať nad tým, ako by sa mohol život v obci zmeniť natoľko, aby sa tam všetci cítili dobre. „Chýba koncepcia rozvoja obce na ďalšie roky. Musí sa zlepšiť chod obce aj zapojením sa do jej života viacerých občanov. Služby treba rozvíjať a vytvoriť priestor pre mladých aj seniorov v súlade s ochranou životného prostredia. Ani schvaľovanie a realizácia projektov nemá odborné zázemie,“ vyratúva Miloš Rybanský problémy, ktorých riešenie je podľa neho na programe dňa. A vzápätí konkretizuje: „Chcem vybudovať priestor pre mládež – U rampu alebo workoutové ihrisko, dávam si za úlohu zrekonštruovať budovu Kultúrneho domu a Obecného úradu, kde by mohlo nájsť miesto materské centrum aj Klub jednoty dôchodcov.“

Autor:

Miloš Rybanský

Miloš Rybanský, je generálny sekretár strany DOMA DOBRE. Okresný koordinátor a predseda Miestnej organizácie Trnava. –  Všetky články autora.

Miloš Rybanský - generálny sekretár strany