Nielen program pre pôdohospodárstvo, potrebujeme aj víziu

Sektor výroby potravín na Slovensku prešiel za posledných 30 rokov výraznými zmenami. Pozitívom je, že po vstupe Slovenska do EÚ sa museli technologické štandardy vo výrobných prevádzkach prispôsobiť normám EÚ, na druhej strane to však spolu s divokou a nekontrolovanou privatizáciou viedlo k výraznému zdecimovaniu počtu potravinárskych závodov. Na postupnom krachu mäsokombinátov, hydinárskych závodov, konzervární, mraziarní, sušiarenských prevádzok, pekární a mliekarní sa výraznou mierou pričinil aj rozpad trhov vo východnom bloku a s ním súvisiaca strata odbytových príležitostí. Vstupom zahraničných obchodných reťazcov na Slovensko sa začal konštituovať nový obchodný systém, na ktorý nebola pripravená naša legislatíva ani výrobcovia. Otvoril sa tak priestor pre obsadenie nášho trhu zahraničnými firmami.

Agrosektor

Z niekdajšej sebestačnosti vo výrobe potravín sa po 30 rokoch nachádzame v situácii, kedy je na pultoch slovenských predajní len 38% domácich produktov. Napriek proklamovanej podpore domácej potravinárskej výroby u posledných vlád sa sektor potravinárstva ako aj naše poľnohospodárstvo nedokážu vymaniť z hlbokej stagnácie. Je to preto, lebo nemáme dlhodobú národnú víziu smerovania tohoto odvetvia, ktoré je rovnako ako veľa ďalších oblastí ponechané napospas trhu. Keďže vyspelé štáty Európy a aj naši najbližší susedia sa môžu spoľahnúť na výrazne vyššie národné a vývozné podpory ako naši výrobcovia, lepšie výsledky v rámci spoločného trhu očakávať ani nemožno.

Strana DOMA DOBRE ako pokračovateľ programu Agrárnej strany vidieka si vzala za svoj cieľ aplikovať pre naše pôdohospodárstvo nielen program na nastávajúce volebné obdobie, ale hlavne víziu rozvoja na budúcich 15 až 20 rokov. Sme presvedčení o tom, že dostupné a zdravé potraviny sú tým najpevnejším mostom medzi politikmi a voličmi. Dosiahnime potravinovú sebestačnosť nášho štátu, stanovme oblasti výrobného zamerania so zreteľom na konkurencieschopnosť a exportné príležitosti a využime naše prírodné podmienky a obnoviteľné zdroje. Výsledkom nášho snaženia bude živá krajina a pulzujúci život na vidieku s množstvom pracovných príležitostí a možností pre vidiecku turistiku a oddych mestského obyvateľstva a prilákanie zahraničných turistov.

Autor:

Pavol Uhrin

Ing. Pavol Uhrin  je vyštudovaný a uznávaný potravinársky odborník. V novozámockej oblasti s dlhoročnou tradíciou pestovania a spracovania zeleniny a ovocia dokázal obnoviť výrobu a  postaviť na nohy skolabovaný konzervárensky podnik. Ako bývalý generálny riaditeľ a spolumajiteľ spoločnosti Novofruct etabloval na európskom trhu známu slovenskú značku detskej výživy a ďalšie potravinárske produkty. – Všetky články autora

Pavol Uhrin