Bez kvalitných potravín, nemôžeme robiť kvalitnú politiku.

AGRÁRNE HODNOTY

Agrarizmus má na Slovensku dlhú históriu a my v ňom vidíme vzájomnosť a ľudskosť. Poľnohospodárstvo je pre nás základom zdravého fungovania vidieka, regiónov, miest aj obcí. Sme totiž presvedčení, že práca a ľudské porozumenie sú viac než kamarátske kšefty štátnych úradníkov s veľkopodnikateľmi. Poľnohospodárstvo je pre nás hlavne poctivá každodenná práca.

DOBRÉ POTRAVINY A DOBRÝ VIDIEK

Keďže nám záleží na poľnohospodárstve a rozvoji vidieka, samozrejme sa zaujímame o kvalitné a zdravé potraviny, ktoré by obyvatelia Slovenska mali čo najskôr dostať na svoj stôl. Tento zápas vnímame ako zápas o už toľko obchádzané a nedotiahnuté zastavenie dvojakej kvality potravín, ale aj ako zápas o normálne, konkurencieschopné poľnohospodárstvo, lokálnu výrobu a predaj domácich potravín a rovnako aj ďalší udržateľný rozvoj vidieka.

Čítať ďalšie body Programovej vízie

PREDSEDNÍCTVO

Vladimír Chovan – predseda

Vladimír Chovan pracuje celý svoj profesijný život v pôdohospodárstve, z toho už tridsať rokov ako predseda či riaditeľ podniku poľnohospodárskej prvovýroby. Je bývalým ministrom pôdohospodárstva a predsedom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, súčasným predsedom Slovenskej holsteinskej asociácie a predsedom Slovenskej jazdeckej federácie.

Je ženatý, má dve dospelé deti. Veľa času zo svojej pracovnej kariéry venuje práci v poľnohospodárskych samosprávnych organizáciách a v chovateľských zväzoch. Pri odborných debatách je rád aktívny, pretože je lepšie problémy riešiť, ako ticho čakať so založenými rukami. Verí totiž, že dobré poľnohospodárstvo nie je okrajová súčasť našej hospodárskej politiky – je to solídny základ pre ekonomický rast aj životné naplnenie ľudí na vidieku, tak ako v iných vyspelých európskych krajinách.

Vlado miluje chov koní a jazdectvo. Rád sa však túla po slovenských horách aj po vlastných. V Tatrách či v Slovenskom raji sa cíti dobre a upratuje si myšlienky. V prírode, ďaleko od civilizácie, sa totiž dajú vidieť úžasné veci.

Miloš Rybanský – generálny sekretár

predseda MO Trnava, okresný koordinátor

Miloš Rybanský pracuje v nadnárodnej spoločnosti ako zástupca regionálneho riaditeľa. Má skúsenosti z riadiacej činnosti v obchode a službách. Býva v obci Voderady a aktivizuje sa tak, aby sa obyvateľom obce žilo dobre a prispel k zmene rozhodnutia Vyššieho územného celku v Trnave, ako predseda petičného výboru. Jeho certifikátom je spokojnosť obyvateľov s vyriešením problému, ktorý im nedal spávať vyše roka. Pracuje v komisii obecného zastupiteľstva. Svojim aktívnym prístupom sa neustále snaží vytvárať zvýšené povedomie verejnosti o ochrane životného prostredia. Založil občianske združenie NAŠE VODERADY, ktorého cieľom v dobrovoľníckej činnosti v obci je ochrana a podpora zdravia, životného prostredia, podpora vzdelávania, rozvoj športu, poskytovanie sociálnej pomoci a zachovanie kultúrnych hodnôt.

Peter Tydlitát

Viac

Matej Melicherčík

Viac

Jana Špuntová

Viac

Rudolf Frýželka

Viac

Asad Akbari

Viac

ZA TO DOBRÉ, ČO DOMA MÁME

PROGRAMOVÁ VÍZIA – PDF

PRIRODZENÉ ZDRUŽENIA ĽUDÍ

Ľuďom vždy najlepšie pomôžu iba iní ľudia. Prirodzené združenia, komunity ľudí boli na Slovensku odjakživa a my ich chceme podporovať. Má zmysel podporovať ľudí, ktorí si vzájomne pomáhajú najmä v prípade, že štát ich potreby prehliada alebo rieši nedostatočne. Napríklad potreby seniorov, matiek s deťmi, mladých ľudí ale aj samosprávnych či iných organizácií. Prečo? Pretože veríme, že skutočný život je ten „pomalý život“, nie upachtené naháňanie sa za peniazmi. Dá sa to povedať aj tak, že „život za Bratislavou nekončí, ale naopak začína.“

STÁLE MÁME VEĽA DOBRÉHO

Na Slovensku sa za posledné roky udialo veľa zlého a nespravodlivého. No my veríme, že to dobré v ľuďoch a vo výsledkoch ich práce stále prevažuje. Slovensko nie je prázdna mesačná krajina a za to dobré, čo doma máme, sa oplatí zápasiť.

SLOVENSKO JE VIDIECKA KRAJINA

A to nie je hanba, naopak, je na čom stavať! Vidiecka krajina vôbec neznamená zaostalá krajina – aj náš vidiek môže byť moderný, môže byť smart. 95% územia Slovenska tvorí vidiek a 88% ľudí žije vo vidieckych oblastiach. Vidiek je poľnohospodársky a robiť ho priemyselným nie je správne. Pretože poľnohospodárstvo prináša skutočný rozvoj regiónov a lepší život na vidieku tak, aby si zachoval svoj ráz.

SLOVENSKÉ ČLENSTVO V EÚ

Naše členstvo nám za 15 rokov prinieslo mnohé. Posilnenie demokratických inštitúcií, lepšie obchodné možnosti, vzdelanostnú a pracovnú mobilitu či štrukturálnu podporu a regionálny rozvoj. Podpora z únie však nie je bezproblémová najmä vo vzťahu k štátu, ktorý sa pri jej prerozdeľovaní nespráva práve transparentne či spravodlivo. Toto je problém, s ktorým sa potrebujeme čo najskôr vysporiadať, aby podpora vo všetkých oblastiach smerovala presne tam, kde ju treba. Nie do rúk všelijakým kamarátskym firmám.

Vnímame samozrejme aj problémy, rozdiely, ktoré na pôde Európy vznikli medzi malými a veľkými alebo staršími a novšími členmi. Toto sú rozdiely, ktoré chceme odstraňovať, toto je priestor, ktorý si musí Slovensko vybojovať v Európe.

EURÓPSKA POLITIKA

Nie sme odporcami myšlienky zjednotenej Európy v Európskej únii. Vnímame postupný silnejúci odpor k únii u mnohých ľudí. To však neznamená, že by sme sa mali vzťahu s európskym spoločenstvom vzdať. Potreba reformy či reorganizácie únie je potrebná na to, aby ju ľudia viac vnímali ako svoju. Nesmieme však pripustiť, aby dianie na pôde Európy prebiehalo „o nás bez nás.“ Sme Európanmi a chceme byť aj v Bruseli silnými Európanmi, aby náš hlas bolo naozaj počuť, aby nezanikol popri hlasoch iných, väčších alebo starších členov európskeho spoločenstva.

BYŤ VIDIEŤ

Napriek tomu, že Slovensko zápasí s mnohými problémami a náš názor nie je vždy braný na zreteľ, nemyslíme si, že sme prehliadaní. Niekoľko misií EÚ, ktoré sa za posledné roky na Slovensku objavili, svedčia o tom, že Európa o Slovensko naozaj má záujem, a my ho musíme využiť.

Ako to spravíme však je v našich rukách – nie v rukách Nemecka, Francúzska, Rakúska alebo Španielska, ktoré budú vždy sledovať zase svoje záujmy. Začnime v Európe pôsobiť hrdo a suverénne, buďme aktívnym partnerom a využívajme všetky možnosti na presadenie záujmov obyvateľov Slovenska!

MIGRÁCIA A NESPOKOJNOSŤ

Rozumieme tomu, že obyvatelia Slovenska sú vo vzťahu k únii nespokojní. Obrovská sociálna nerovnosť, nerovnaký prístup či základná nespravodlivosť vo vzťahu k ľuďom a ich nerovnakým šanciam dosiahnuť v živote dobrý štandard, sú jasné dôkazy toho, že niečo nie je v poriadku. Tento skepticizmus však nemá riešenie v radikálnych vyhláseniach o prerušení vzťahov s úniou či vystúpení z medzinárodných zmluvných záväzkov Slovenska. Týka sa to aj migrácie – obyvatelia Slovenska nemôžu byť obviňovaní z nezáujmu riešenia tohto problému, pokiaľ ich zastupitelia v únii nevybojovali jasné stanovisko, ktoré reprezentuje ich názor. Ľudia, ktorí v štátoch Európskej únie nemajú povolenie na pobyt či prácu by mali byť z únie slušným a civilizovaným spôsobom poslaní späť do svojej vlasti a Európa musí mať jednotné a férové pravidlá, ako sa jej členské štáty majú na riešení problémov migrácie podieľať.

ZAHRANIČNÁ POLITIKA A POMOC

Európa je superštát. Je to polmiliardová veľmoc, ktorá vo viacerých oblastiach potrebuje hlbšiu integráciu, a najviac je to vidieť v oblasti spoločnej obrany a bezpečnostnej politiky. No na to, aby Európa nemusela tak veľkej miere riešiť problémy na vlastnom území, potrebuje sa angažovať aj mimo svojho územia – presne tak, ako to robia iné svetové mocnosti. Potrebujeme jasný spoločný postup pri humanitárnych misiách a humanitárnej pomoci, ktoré predchádzajú nelegálnej migrácii na územie Európskej únie, a rovnako potrebujeme hlbšiu spoluprácu bezpečnostných síl medzi členskými krajinami Európy.

FINANČNÁ PODPORA A ROZVOJ

Dotačná podpora Európskej únie a eurofondy sa stali mýtickým slovom, ktoré je prakticky vždy spojené s obrovskými únikmi peňazí. Je obrovskou nespravodlivosťou, pokiaľ peniaze určené na rozvoj regiónov alebo napríklad vedu a výskum pomáhajú rôznym spriateleným podnikateľom dostať sa k majetku, a regióny a ľudia trpia. No tento problém jasne poukazuje na problém na národnej úrovni. Nemôžeme dávať vinu inštitúciám, ktorých fungovanie je nastavené jasne a zrozumiteľne. Problém je v ľuďoch a v ich kontrole, aby sa správali zodpovedne, spravodlivo, a aby dodržiavali stanovené pravidlá. Je to aj problém individuálnej právnej zodpovednosti a vymáhateľnosti spravodlivosti na ministerstvách, platobných agentúrach aj kontrolných orgánoch. Upracme si doma, nevyhnutne to potrebujeme!

SOCIÁLNA POLITIKA

Sociálna politika je bezprostredne naviazaná na agrárnu politiku tak, ako ju chápeme my. Záleží nám na vyrovnávaní rozdielov medzi veľkými mestami a regiónmi, nevyhnutne potrebujeme investovať do rozvoja vidieckych oblastí a vyrovnávania šancí tam, kde sú veľké a neprekonateľné rozdiely. Máme obrovské množstvo ľudí, ktorí trpia vylúčením z pracovného trhu, mnohí sú sociálne a zdravotne znevýhodnení, a nemôžeme ich prehliadať hlúpou a prvoplánovou úpravou štatistiky zamestnanosti. Ľudia potrebujú skutočnú prácu v mieste svojho bydliska, potrebujú skutočnú príležitosť viesť bohatý a naplnený život. Ľudia si zaslúžia dlhodobú pozornosť a nie jednorázové a predstieravé riešenia!

Na Slovensku potrebujeme veľmi akútne zápasiť s odstraňovaním chudoby, napĺňať zmysel dôstojného a kvalitného života, potrebujeme ďalej riešiť práva zamestnancov a spotrebiteľov. Áno, je to veľký problém sociálneho zabezpečenia, komunitnej pomoci a odstraňovania rozdielov, ktoré v podstate všetky doterajšie vlády na Slovensku iba zakrývali.