Bez kvalitných potravín, nemôžeme robiť kvalitnú politiku.

Programová vízia

PREDSEDNÍCTVO

Vladimír Chovan – predseda

Vladimír Chovan pracuje celý svoj profesijný život v pôdohospodárstve, z toho už tridsať rokov ako predseda či riaditeľ podniku poľnohospodárskej prvovýroby. Je bývalým ministrom pôdohospodárstva a predsedom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, súčasným predsedom Slovenskej holsteinskej asociácie a predsedom Slovenskej jazdeckej federácie.

Je ženatý, má dve dospelé deti. Veľa času zo svojej pracovnej kariéry venuje práci v poľnohospodárskych samosprávnych organizáciách a v chovateľských zväzoch. Pri odborných debatách je rád aktívny, pretože je lepšie problémy riešiť, ako ticho čakať so založenými rukami. Verí totiž, že dobré poľnohospodárstvo nie je okrajová súčasť našej hospodárskej politiky – je to solídny základ pre ekonomický rast aj životné naplnenie ľudí na vidieku, tak ako v iných vyspelých európskych krajinách.

Vlado miluje chov koní a jazdectvo. Rád sa však túla po slovenských horách aj po vlastných. V Tatrách či v Slovenskom raji sa cíti dobre a upratuje si myšlienky. V prírode, ďaleko od civilizácie, sa totiž dajú vidieť úžasné veci.

Pavol Uhrin – podpredseda

Pavol Uhrin je vyštudovaný a uznávaný potravinársky odborník. V novozámockej oblasti s dlhoročnou tradíciou pestovania a spracovania zeleniny a ovocia dokázal obnoviť výrobu a  postaviť na nohy skolabovaný konzervárensky podnik. Ako bývalý generálny riaditeľ a spolumajiteľ spoločnosti Novofruct etabloval na európskom trhu známu slovenskú značku detskej výživy a ďalšie potravinárske produkty.

Pôsobil ako predseda dozornej rady Slovenskej potravinárskej komory a predseda Slovenského konzervárenského zväzu. V roku 2014 bol v ankete Trend Top nominovaný na manažéra roka.

Zmysel jeho životu dáva čas strávený s rodinou a s blízkymi, je ženatý, má dve dospelé deti. Je človekom do partie a rád si zaspieva ľudové piesne. Vynikajúco sa orientuje v oblasti zdravia a zdravej výživy a snaží sa ňou „nakaziť“ čo najviac ľudí. Verí totiž, že existuje silná spojitosť medzi kvalitou jedla a výdavkami na zdravotnú starostlivosť.

Miloš Rybanský – generálny sekretár

predseda MO Trnava, okresný koordinátor

Miloš Rybanský pracuje v nadnárodnej spoločnosti ako zástupca regionálneho riaditeľa. Má skúsenosti z riadiacej činnosti v obchode a službách. Býva v obci Voderady a aktivizuje sa tak, aby sa obyvateľom obce žilo dobre a prispel k zmene rozhodnutia Vyššieho územného celku v Trnave, ako predseda petičného výboru. Jeho certifikátom je spokojnosť obyvateľov s vyriešením problému, ktorý im nedal spávať vyše roka. Pracuje v komisii obecného zastupiteľstva. Svojim aktívnym prístupom sa neustále snaží vytvárať zvýšené povedomie verejnosti o ochrane životného prostredia. Založil občianske združenie NAŠE VODERADY, ktorého cieľom v dobrovoľníckej činnosti v obci je ochrana a podpora zdravia, životného prostredia, podpora vzdelávania, rozvoj športu, poskytovanie sociálnej pomoci a zachovanie kultúrnych hodnôt.

Peter Tydlitát

Viac

Danica Birošová

Viac

Matej Melicherčík

Viac

Jana Špuntová

Viac

Rudolf Frýželka

Viac

Asad Akbari

Viac

ZA TO DOBRÉ, ČO DOMA MÁME

PROGRAMOVÁ VÍZIA – PDF

AGRÁRNE HODNOTY

Agrarizmus má u nás dlhú históriu a vytváral naše skutočné hodnoty. Slovensko bolo po stáročia poľnohospodárskou a lesníckou krajinou. Gazdovia a sedliaci, bačovia, pastieri, vinohradníci a ovocinári obhospodarovali polia, záhrady, vinohrady aj malebné horské lúky. Spolu s ďalšími remeselníkmi boli prvými podnikateľmi v slovenských dedinách, osadách a lazoch. Drevorubači a furmani, kováči, sedlári, drotári aj hrnčiari v agrárnom prostredí neodmysliteľne vytvárali našu tradíciu, zvyky a kultúru. My v ňom vidíme najmä vzájomnosť a ľudskosť. Sme totiž presvedčení, že práca a ľudské porozumenie sú viac než kšefty politikov, úradníkov a oligarchov. Poľnohospodárstvo je pre nás základom zdravého fungovania vidieka, regiónov, miest aj obcí. Poľnohospodárstvo je pre nás hlavne poctivá každodenná práca pre všetkých ľudí.

SLOVENSKO JE VIDIECKA KRAJINA

A to nie je hanba, naopak, máme na čom stavať! Vidiecka krajina vôbec neznamená zaostalá krajina – aj náš vidiek môže byť moderný, môže byť smart. 95% územia Slovenska tvorí vidiek a 88% ľudí žije vo vidieckych oblastiach. Slovensky vidiek je poľnohospodársky a lesnícky a robiť ho priemyselným nie je správne. Výsledkom nášho snaženia by mala byť živá krajina a pulzujúci život na vidieku s množstvom pracovných príležitostí, možností pre vidiecku turistiku a oddych mestského obyvateľstva. Chceme, aby si slovenský vidiek zachoval svoj ráz a k obdivovaniu svojich krás prilákal viac zahraničných turistov. Máme nádhernú prírodu. Náš vidiek má čo ponúknuť a dokáže svojich návštevníkov aj dobre pohostiť. Výroba potravín prináša skutočný rozvoj regiónov a lepší život na vidieku. Dá sa to povedať aj tak, že „život za Bratislavou nekončí, ale naopak začína.“ Môžeme dosiahnuť ďalší udržateľný rozvoj vidieka. Vedieme zápas o normálne, konkurencieschopné poľnohospodárstvo a potravinárstvo, lokálnu výrobu a predaj domácich potravín.

DOBRÉ POTRAVINY A ZDRAVÍ ĽUDIA

Keďže nám záleží na poľnohospodárstve a potravinárstve, prirodzene sa zaujímame o kvalitné a zdravé potraviny. Obyvatelia Slovenska by ich mali čo najskôr a v dostatočnom množstve mať na svojom stole. Dosiahneme víťazstvo v zápase o zastavenie predaja potravín s dvojitou kvalitou. Sme presvedčení o tom, že dostupné a zdravé potraviny sú tým najpevnejším mostom medzi politikmi a voličmi. Potravinová sebestačnosť, podobne ako obranyschopnosť štátu má strategický charakter a jej význam sa ešte umocňuje vplyvom kvality potravín na zdravotný stav populácie. Kedysi ľudia umierali k vôli moru, dnes zomierajú na civilizačné choroby, ktorých hlavnou príčinou je konzumácia nezdravých potravín a propagácia nezdravého životného štýlu. Chceme to zmeniť. Lekári nebudú vzdelávať pacientov o zlepšení stravovania a nutnosti pohybu. Tento čas im poisťovne nepreplatia. Vysoký krvný tlak nie je len dôsledkom starnutia, je vecou nášho výberu. Môžeme konzumovať stravu, ktorá nám upcháva cievy, alebo jesť kvalitne a zdravo. Naše chutné a slovenské potraviny.

BLIŽŠIE K OBČANOVI

Tak blízko k občanovi ako je samospráva, štát nikdy nebude. Našou snahou je preniesť verejné služby čo najbližšie k ľuďom a to sa dá iba prostredníctvom miestnej samosprávy. Nechceme, aby sa ľudia, najmä tí starší trmácali za vybavovaním nutných vecí desiatky kilometrov. Túžime mať rovnakú kvalitu štátnych služieb pre obyvateľov malých dediniek akú majú obyvatelia veľkých obcí a miest a vyrovnať rozdiely v možnostiach jednotlivých samospráv. Vytvorením centier pre združenia samospráv narastú finančné aj personálne možnosti malých obcí. Zmení sa prístup k budovaniu infraštruktúry, ktorá má priamy vplyv na životnú úroveň obyvateľov.

Zvyšovaním počtu kompetencií štátu vykonávaných samosprávou sa zákonite vytvorí priestor na zužovanie aparátu štátnej správy. Netrpme, aby obce zo svojho rozpočtu na originálne kompetencie financovali štát a jeho prenesené povinnosti. Priamo na obciach môžu byť služby štátu pre občanov, stavebné, sociálne, životné prostredie, právne služby a veľa ďalších. Môžu sa tu podávať žiadosti na dotácie pre obyvateľov a komunity, obce a podnikateľov, projekty EÚ, žiadosti o podpory v poľnohospodárstve, podpory z mikroregionálnych združení, cezhraničnej spolupráce a veľa ďalších. V obciach a mestách máme veľký priestor na investovanie do inteligentných riešení, využime ho.

PRIRODZENÉ ZDRUŽENIA ĽUDÍ

Ľuďom vždy najlepšie pomôžu iba iní ľudia. Prirodzené združenia, komunity ľudí boli na Slovensku odjakživa a my cítime, že im je treba oveľa viac napomáhať. Má zmysel podporovať ľudí, ktorí si vzájomne pomáhajú alebo poskytujú pomoc iným. Každý človek, ktorý svoj čas a energiu obetuje pre iných, je vzácny človek. Podporujme komunity, ktoré chcú k rozvoju obcí a spoločnosti pomôcť svojou vlastnou činnosťou. Najmä v prípade, ak štát ich potreby prehliada alebo rieši nedostatočne. Napríklad potreby seniorov, matiek s deťmi, mladých ľudí a mladých rodín. Ale aj kultúrnych, športových či iných organizácií a spolkov. Prečo? Pretože veríme, že skutočný život je ten „pomalý život“, nie upachtené naháňanie sa za peniazmi.

SOCIÁLNA POLITIKA

Sociálna politika je na vidieku bezprostredne naviazaná na agrárnu politiku. Funkčné poľnohospodárstvo, potravinárstvo, lesné a vodné hospodárstvo prináša príležitosti v sociálnej oblasti najmä v citlivých regiónoch. Záleží nám na vyrovnávaní rozdielov medzi mestami a regiónmi. Nevyhnutne potrebujeme investovať do rozvoja vidieckych oblastí a vyrovnávania šancí tam, kde sú dnes veľké a ťažko prekonateľné rozdiely. Máme množstvo ľudí, ktorí trpia vylúčením z pracovného trhu, mnohí sú sociálne a zdravotne znevýhodnení a nemôžeme ich prehliadať hlúpou a prvoplánovou úpravou štatistiky zamestnanosti. Ľudia potrebujú skutočnú prácu v mieste svojho bydliska, potrebujú skutočnú príležitosť viesť bohatý a naplnený život. Ľudia si zaslúžia dlhodobú pozornosť a nie jednorazové a predstierané riešenia. Na Slovensku potrebujeme veľmi akútne zápasiť s odstraňovaním chudoby, napĺňať zmysel dôstojného a kvalitného života, potrebujeme riešiť práva zamestnancov a spotrebiteľov. Je to veľký problém sociálneho zabezpečenia, komunitnej pomoci a odstraňovania rozdielov, ktoré v podstate všetky doterajšie vlády na Slovensku iba zakrývali.

ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ

Každý na Slovensku má právo na takú zdravotnú starostlivosť, akú vyžaduje jeho zdravotný stav. Každý z nás sa raz dostane do stavu, kedy je odkázaný na zdravotnú pomoc. Tí, ktorí celý život poctivo a tvrdo pracovali, tvorili hodnoty pre spoločnosť a budúce generácie, sú na ňu dnes najviac odkázaní. Hodnota v zdravotníctve predstavuje sumu, ktorú ak dnes systém investuje do človeka, ten ju v budúcnosti späť systému odovzdá. A ak je človek na konci so silami a už nie je schopný hodnoty vytvárať, má starostlivosť o neho predovšetkým hlboký humánny zmysel. Dnes sa však často stáva opak. Ťažko chorý pacient nebojuje len so svojou chorobou, ale aj s celým systémom súčasného zdravotníctva.

Právo na zodpovedajúcu pomoc je právom na ľudskú dôstojnosť. V zdravotníctve pracuje veľa vzdelaných, obetavých a šikovných ľudí. Lekárov, zdravotných sestier aj ďalšieho personálu. Je ich ale čoraz menej a menej a začínajú čoraz viac a viac chýbať. Nebude nám stačiť mať chartu práv pacientov, ak nebudeme môcť zabezpečiť dôstojnú starostlivosť s etickým prístupom. Do zdravotníctva smeruje peňazí dosť, ale nie tam, kde by malo. Predražené zdravotnícke zariadenia a pomôcky sú len špičkou tohto ľadovca. Nekonečné príbehy neúspešného oddlžovania nemocníc, za ktoré je zodpovedná privatizácia ziskových zariadení, to len dokazujú. Systém je potom prinútený socializovať straty. Nedajme si vziať zdravie, jeho ochrana je základným ľudským právom a naším právom na dôstojnosť.

SLOVENSKÉ ČLENSTVO V EÚ

Naše členstvo v EÚ nám za 15 rokov prinieslo mnohé pozitíva. Posilnenie demokratických princípov v spoločnosti, lepšie obchodné možnosti, vzdelanostnú a pracovnú mobilitu či štrukturálnu podporu a regionálny rozvoj. Podpora z únie však nie je bezproblémová. Najmä náš štát sa pri jej prerozdeľovaní nespráva práve transparentne či spravodlivo. Toto je problém, s ktorým sa vieme čo najskôr vysporiadať. Tak, aby podpora vo všetkých oblastiach smerovala presne tam, kde ju treba. Nie do rúk všelijakým kamarátskym firmám a spriazneným osobám. Táto pomoc patrí nám všetkým. Vnímame samozrejme aj problémy a rozdiely, ktoré na pôde Európy vznikli medzi malými a veľkými alebo staršími a novšími členmi. Tieto rozdiely budeme odstraňovať, tento priestor si musíme v Európe vybojovať.

ROZVOJ REGIÓNOV A FINANČNÉ PODPORY

Dotačná podpora Európskej únie a eurofondy sa stali mýtickým slovom, ktoré je prakticky vždy spojené s obrovskými únikmi peňazí. Je neospravedlniteľnou nespravodlivosťou, pokiaľ peniaze určené na rozvoj regiónov, alebo napríklad vedu a výskum, pomáhajú len spriateleným podnikateľom a skupinám zväčšovať svoje majetky. Vytvorenie a využívanie podporných politík siaha ku koreňom Európskej únie, k podstate jej založenia. Veď jej základným cieľom bolo vyrovnávať rozdiely či už medzi bohatšími a chudobnejšími štátmi Európy alebo medzi chudobnejšími a bohatšími regiónmi v jednotlivých štátoch. Zvýšiť životnú úroveň ich obyvateľov, vytvoriť pracovné miesta, zlepšiť príjmy a životné podmienky, zamedziť vysídľovaniu. Aj pre tieto idey sme vstupovali do EÚ, my aj ďalšie nové členské štáty. Väčšina európskych podporných politík by mala zabezpečiť práve tieto ciele, či už ide o projekty kvalitnej dopravnej infraštruktúry alebo Spoločnej poľnohospodárskej politiky. Práve preto sú dnes niektoré členské štáty čistými prispievateľmi a iné zase čistými poberateľmi. Niektorí viac platia ako čerpajú, iní naopak. A to už onedlho čaká aj Slovenskú republiku, prestaneme poberať viac ako prispievame. A budeme sa sami seba pýtať, či sme dnešné obdobie dobre využili.

S pravdivou odpoveďou asi nebudeme spokojní. Môžeme žiadať európske inštitúcie aby zjednodušili a uľahčili občanom a podnikateľom prístup k podporným fondom. Nemusíme veriť tomu, že v Bruseli netušia ako sú mnohé projekty predražené a mnohé neefektívne smerované. Hlavný problém však zostáva na národnej úrovni. Vďaka tomu, že nevieme nastaviť fungovanie inštitúcií jasne a zrozumiteľne naše regióny a ľudia trpia. Chcime, aby sa ľudia správali zodpovedne a spravodlivo, aby dodržiavali stanovené pravidlá. Je to problém individuálnej právnej zodpovednosti a vymáhateľnosti spravodlivosti na ministerstvách, platobných agentúrach aj v kontrolných orgánoch. Upracme si doma, nevyhnutne to potrebujeme!

BYŤ VIDIEŤ V EURÓPSKEJ POLITIKE

Sme podporovateľmi myšlienky zjednotenej Európy v Európskej únii, vnímame ale postupne silnejúcu nevôľu k únii u mnohých ľudí. To však neznamená, že by sme sa mali vzťahu s európskym spoločenstvom vzdať. Potreba reformy či reorganizácie únie je nevyhnutná a potrebná na to, aby ju ľudia viac vnímali ako svoju. Európska únia sa musí vrátiť ku svojim koreňom, k podstate svojho vzniku. Nesmieme však pripustiť, aby dianie na pôde Európy prebiehalo „o nás bez nás.“ Sme Európanmi a budeme aj v Bruseli silnými Európanmi. Chceme, aby náš hlas bolo naozaj počuť, aby nezanikol popri hlasoch iných, väčších alebo starších členov európskeho spoločenstva. Aj keď náš názor nie je vždy braný na zreteľ, nemyslíme si, že by sme mali byť prehliadaní. Európa má o Slovensko záujem a my ho musíme využiť. Ako to však spravíme je v našich rukách. Nie v rukách Nemecka, Francúzska, Rakúska alebo Španielska, ktoré budú vždy sledovať svoje vlastné záujmy. Začnime v Európe pôsobiť hrdo a suverénne, buďme aktívnym partnerom a využívajme všetky možnosti na presadenie záujmov obyvateľov Slovenska!

MIGRÁCIA A POMOC

Rozumieme tomu, že obyvatelia Slovenska sú vo vzťahu k únii nespokojní. Veľká sociálna nerovnosť, nerovnaký prístup či základná nespravodlivosť vo vzťahu k ľuďom a ich nerovnakým šanciam dosiahnuť v živote dobrý štandard, sú jasné dôkazy toho, že niečo nie je v poriadku. Tento skepticizmus však nemá riešenie v radikálnych vyhláseniach o prerušení vzťahov s úniou či vystúpení z medzinárodných zmluvných záväzkov Slovenska. Týka sa to aj migrácie – obyvatelia Slovenska nemôžu byť obviňovaní z nezáujmu riešenia tohto problému, pokiaľ ich zastupitelia v únii nevybojovali jasné stanovisko, ktoré reprezentuje ich názor. Ľudia, ktorí v štátoch Európskej únie nemajú povolenie na pobyt či prácu by mali byť z únie slušným a civilizovaným spôsobom poslaní späť do svojej vlasti a Európa musí mať jednotné a férové pravidlá, ako sa jej členské štáty majú na riešení problémov migrácie podieľať. Európa je superštát. Je to pol miliardová veľmoc, ktorá vo viacerých oblastiach potrebuje hlbšiu integráciu, a najviac je to vidieť v oblasti spoločnej obrany a bezpečnostnej politiky. No na to, aby Európa nemusela tak veľkej miere riešiť problémy na vlastnom území, potrebuje sa angažovať aj mimo svojho územia – presne tak, ako to robia iné svetové mocnosti. Potrebujeme jasný spoločný postup pri humanitárnych misiách a humanitárnej pomoci, ktoré predchádzajú nelegálnej migrácii na územie Európskej únie, a rovnako potrebujeme hlbšiu spoluprácu bezpečnostných síl medzi členskými krajinami Európy.

STÁLE MÁME VEĽA DOBRÉHO

Na Slovensku sa za posledné roky udialo veľa zlého a nespravodlivého. No my veríme, že to dobré v ľuďoch a vo výsledkoch ich práce stále prevažuje. Slovensko nie je prázdna mesačná krajina a za to dobré, čo doma máme, sa oplatí zápasiť.