Medzi kandidátmi do orgánov obecných samospráv je aj veľa takých, ktorí so stavovskou cťou oslovili našu stranu a rozhodli sa ísť pod jej hlavičkou.
Vyštudovaný poľnohospodár zo Žitného ostrova Ing. Oskár Brezovsky (26) je agronóm v Poľnohospodárskom družstve podielnikov v Hornom Bare (Trnavský kraj, okres Dunajská Streda). Žije v časti obce Šuľany za ktorú sa aj uchádza o post poslanca obecného zastupiteľstva pod krídlami strany DOMA DOBRE.

Horný Bar by mal rozkvitať s mladými rodinami

Horný Bar je na žitnom ostrove obklopený Malým a Veľkým Dunajom. „Je to moje rodisko a želám si, aby obec prekvitala,“ vraví mladý poľnohospodár, ktorý chce, aby mohol aj voľný čas tráviť s rovnako starými spoluobčanmi. „Ibaže, moji rovesníci nemajú ani v časti Horný Bar ani v časti Šuľany vytvorené podmienky na dobrý život. Nerátalo sa s pozemkami, aby si mohli postaviť dom, ba s novou zástavbou neráta ani územný plán. To treba zmeniť, aby si mladí ľudia mohli založiť rodiny a neodchádzali z obce,“ objasňuje svoje rozhodnutie kandidovať na poslanca Oskár Brezovský. Ak hovorí o dobrom živote mladých ľudí, praje si, aby mohli aj voľný čas tráviť zmysluplne a užitočne. „V obci chýba priestor na športovanie a prechádzky. Mám dosť sily na to, aby som pomohol premeniť obec na životaschopnú komunitu, kde si ľudia rozumejú, nepodkladajú si polená pod nohy a aby si mohli mladí aj starší povedať, tu sa nám žije dobre.“ Jednoducho, aby Horný Bar rozkvital mladými rodinami.